De technische sector heeft veel werknemers met dezelfde kenmerken en achtergrond. Daarmee kan de kans klein zijn dat er creatieve oplossingen worden bedacht voor problemen. Bij diversiteit en inclusiviteit onder werknemers is dat wel anders! Met diversiteit bedoelen we werknemers met bijvoorbeeld verschillende taal, etniciteit, opleidingsachtergrond, gender, leeftijd, dienstverband en religieuze overtuigingen. Bij inclusiviteit hebben we het vooral over gelijke kansen, denk hierbij aan respectvol met mensen omgaan, en iedereen gelijk en eerlijk behandelen. 

diversiteit

Laten we beginnen met diversiteit binnen de techniek. De techniek bestaat uit een groot aantal vakmensen, maar op dit moment is het een feit dat er meer mannen werken in de techniek. Dat er meer mannen in deze sector zijn, creëert een bepaald beeld. Een beeld van; ‘daar hoor/pas ik niet tussen’. Nooit de bedoeling van deze mannen natuurlijk, maar daardoor gaat het gepaard met het achterblijven van nieuw personeel uit andere doelgroepen. Deze doelgroepen zijn vooral:

  • vrouwen;

  • mensen uit de LHBTQIAP+ community;

  • mensen met een biculturele achtergrond;

  • ouderen mensen;

  • en mensen met een functiebeperking en/of achterstand tot de arbeidsmarkt. 

wat kan je doen om deze doelgroepen aan te trekken in de techniek?

Nu vraag je jezelf wellicht af: 'Wat kan ik doen om alle doelgroepen aan te trekken in de techniek?'. Daar helpen we je met liefde een handje bij! Hieronder hebben we een aantal tips op een rijtje gezet voor je:

  1. geef ze een gezicht. Allereerst is het belangrijk om de mensen uit deze doelgroepen, die wel al in de techniek werken, een gezicht te geven. Want ze zijn er! Zorg dat deze doelgroepen dus meer te zien zijn in de marketing vanuit het bedrijf naar buiten. Wanneer achtergestelde doelgroepen een rolmodel hebben in een sector, iemand waar ze naar op kunnen kijken, zullen ze zich sneller aanmelden;
  2. ga met ze in gesprek. Daarnaast is het belangrijk dat je in gesprek gaat met de achtergebleven doelgroep die al werkzaam is in de techniek. Ga in gesprek over: ‘hoe voel jij je op de werkvloer?’, ‘zijn er zaken die je anders zou willen zien?’, ‘hoe denk jij dat we die verandering het beste kunnen aanpakken?’. Laat deze doelgroep weten dat ze gehoord worden en zet hun advies om in actie. Als werkgever heb je vaak aannames over bepaalde zaken en zie je deze van hoog over, maar alleen de werknemers die op de vloer staan kunnen je de waarheid vertellen. Ga dus in gesprek!

inclusiviteit

Naast diversiteit is ook inclusiviteit enorm belangrijk om het tij te keren in de techniek. Zoals eerder genoemd gaat het bij inclusiviteit om gelijke kansen, respectvol met elkaar omgaan en iedereen gelijk en eerlijk behandelen. Maar hoe doe je dit en hoe zet je dit voort?

  1. let op specifieke behoeften. Op een inclusieve werkplek wordt geluisterd en actie ondernomen naar ieders specifieke behoeften. Voor mensen met een biculturele achtergrond kan dit bijvoorbeeld een kleine bidruimte zijn, en voor vrouwen werkkleding en werkschoenen in vrouwenmaten. Daarnaast kunnen er ook behoeften zijn aan flexibele werktijden of kantoren op de begane grond wanneer iemand slecht ter been is;
  2. voorkom micro-agressies. Het tegengaan van micro-agressies is erg belangrijk op een inclusieve werkplek. Wat zijn micro-agressies? Dit zijn vragen, opmerkingen of acties die onschuldig lijken, maar het eigenlijk niet zijn. Voor mensen binnen de LHBTQIAP+ community kan dit bijvoorbeeld voorkomen wanneer andere mensen met ‘homo’ schelden of ze de persoon in kwestie misgenderen. Voor vrouwen kunnen dit vrouwonvriendelijke opmerkingen zijn of het zogehete ‘manspleaning’. Deze opmerkingen worden snel als ‘grapje’ beschouwd, maar kunnen een grote negatieve impact maken op iemand. 

op naar een diverse en inclusieve toekomst in de techniek

Genoeg mooie punten om diversiteit en inclusiviteit door te voeren op jouw werkplek of binnen jouw gehele bedrijf. Meer diversiteit en inclusiviteit zal uiteindelijk leiden tot meer sollicitanten voor het bedrijf en wie wil dat nou niet? Ook is het erg belangrijk om de huidige werknemers tevreden te houden over diversiteit en inclusiviteit. Waar en wanneer begin jij?