Het is vandaag, we schrijven 8 maart, Internationale Vrouwendag. Deze dag ontstond aan het begin van de vorige eeuw als actiedag voor de vrouwenbeweging. Vrouwen streden en strijden op deze dag voor hun rechten, onder andere op het gebied van werk. Zo bekleden vrouwen ook in Nederland nog steeds veel minder topfuncties. In welke sectoren zie je de meeste vrouwen aan de top?

belang topvrouwen

Over de vraag of het belangrijk is dat er meer vrouwen in de top komen, verschillen de meningen. Een van de voorstanders is minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker. Bij de presentatie van de Bedrijvenmonitor Topvrouwen pleitte zij in een vurig speech voor meer vrouwen aan de top: “Vrouwen moeten hun eigen pad en ambitie kunnen kiezen, zonder dat zij benadeeld worden door onbewuste vooroordelen.” Ook is er volgens de minister een financieel voordeel: “Meer vrouwen aan de top staat in positief verband met bedrijfsresultaten.”

langzaam maar zeker

De overheid vindt het dus belangrijk dat bedrijven meer topvrouwen moeten aanstellen. Een streefgetal van 30% is dan ook vastgelegd in de wet. Voor nu is dit alleen een doelstelling, er volgen geen boetes als een bedrijf minder vrouwen in topfuncties heeft. Wel moeten bedrijven in hun jaarverslagen verantwoording afleggen als het percentage topvrouwen lager is dan die vastgestelde 30%.

Ruim 80% van de bedrijven haalt de doelstelling niet, maar de verschillen zijn tussen bepaalde sectoren groot. Het aandeel van vrouwen in de top is bij de meeste organisaties tussen 2005 en 2015 wel gegroeid. Kijken we bijvoorbeeld naar de 5000 grootste bedrijven, dan is het aandeel topvrouwen gestegen van 3,8% in 2005 naar 12,3% in 2015. De 25 grootste bedrijven doen het een stukje beter: van 5,6% in 2005 naar 22,3% in 2015. Toch moet er nog een flinke stap gemaakt worden om het streefcijfer van 30% te bereiken.

Bron: Emancipatiemonitor 2016

non-profitsector

Wil je als vrouw je kansen maximaliseren om de absolute top te bereiken? Dan kun je, afgaande op de statistieken, het beste gaan werken in de non-profitsector. In de sociaaleconomische sector is 25% van de topfuncties bezet door vrouwen, bij maatschappelijke organisaties 30% en in de zorg 35%. En ook bij de Rijksoverheid zijn er relatief veel topvrouwen: 31%. De bouw scoort het laagst: 12% is vrouw.