Als gevolg van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en het grote aantal openstaande vacatures zien we dat de werkdruk oploopt. Om uitval van je medewerkers te voorkomen is aandacht voor duurzame inzetbaarheid (gezondheid, vitaliteit en well-being) juist nu belangrijk.

ben je aanwezig bij de rondetafel bijeenkomst?

verzuimaanpak binnen Randstad 

Randstad heeft als grote werkgever ook te maken met ziekteverzuim. Onze collega Fatima Harouchi-Errazzouki licht onze aanpak op duurzame inzetbaarheid en ziekteverzuim toe op basis van het gedragsmodel. De effecten van het toepassen van het gedragsmodel verhoogt de drempel om je ziek te melden, vergroot de arbeidsmotivatie van de medewerker en draagt bij aan verzuimpreventie.

het programma

​14.30 inloop en ontvangst
15.00 overzicht huidige situatie arbeidsmarkt
15.10 ziekteverzuim en het gedragsmodel (Randstad H@W)
15.40 in gesprek over duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie
16.45 terugkoppeling inzichten
17.00-18.00 netwerkborrel

► Na aanmelding voor de rondetafel bijeenkomst sturen we je de agenda uitnodiging toe.

aanmelding rondetafel RiseSmart