We voeren dit onderzoek wereldwijd uit sinds 2003 en doen dat inmiddels op drie continenten: Europa, Azië-Pacific en Noord- en Zuid-Amerika. Het onderzoek laat zien wat medewerkers willen én of werkgevers hieraan voldoen. En omdat we het onderzoek ieder jaar herhalen, zien we een duidelijke ontwikkeling in de verhouding tussen werkgever en medewerker.

tevreden medewerkers

Vijf thema’s spelen een cruciale rol in de tevredenheid van medewerkers in 2023. Dit vinden medewerkers gemiddeld gezien wereldwijd belangrijk.

 • gedrag: 48% van de medewerkers zou ontslag nemen als hun privéleven eronder lijdt

 • verwachtingen: 40% van de medewerkers accepteert geen baan waar geen externe/hybride regelingen zijn

 • zekerheid: 52% maakt zich zorgen over hun baan door de de economische schommelingen 

 • pensioen: 26% van de 55-plussers gaat hun pensioen uitstellen door de hoge inflatie

 • groepsgevoel: 57% van de medewerkers wil een gevoel van doel en richting in hun baan

gedrag

 • gezonde werk-privébalans
  61% van de medewerkers vindt een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Vooral medewerkers tussen de 18 en 34 jaar voelen deze drang erg sterk, in tegenstelling tot 55-plussers. Een ongezonde werkomgeving is voor een derde (34%) van de medewerkers een reden om ontslag te nemen. En zorgt werk ervoor dat ze minder kunnen genieten van hun vrije tijd? Dan stopt 48% met deze baan.

verwachtingen

 • werkgever als financieel vangnet
  Door de stijgende kosten vallen veel mensen terug op de hulp van werkgevers. Bijna de helft van de medewerkers geeft aan dat hun werkgever hen ook daadwerkelijk tegemoet komt in de kosten. Twee vijfde van de medewerkers (39%) vraagt om loonsverhoging en ruim een kwart (28%) wil graag hulp bij het betalen van kosten zoals energie, woon-werkverkeer en andere dagelijkse uitgaven. 

zekerheid

 • baangarantie in een schommelende economie
  Een groeiend aantal medewerkers (nu 37%) is bang om hun baan te verliezen. En meer dan de helft van de medewerkers (52%) is ongerust over de impact van economische onzekerheid op hun baangarantie. 23% wil dan ook meer gaan werken om de stijgende kosten te kunnen betalen. 

► Gelukkig geeft ook meer dan de helft van de meerderheid aan zich wél veilig te voelen in hun baan. Een kwart zegt zelfs dat hun situatie in de afgelopen zes maanden verbeterd is.

pensioen

 • later met pensioen door inflatie 
  In een ideale wereld wil 33% van de beroepsbevolking op 60-jarige leeftijd met pensioen, 8% wil dit zelfs nog eerder. Maar door de inflatie lukt dit helaas niet meer. Ouderen besluiten weer aan het werk te gaan en anderen stellen hun pensioen uit. Waar eerst 61% van de medewerkers dacht op hun 65ste met pensioen te gaan, is dit nu gedaald naar 51%. Dit laat een wijdverspreide bezorgdheid over de toekomst zien. 26% van de 55-plussers geeft aan dan ook te wachten met hun pensioen. 

groepsgevoel

 • het belang van dezelfde waarden 
  Veel mensen zijn zich door de afgelopen drie jaar opnieuw gaan afvragen of hun werk nog bij hen past. 57% van deze medewerkers heeft de behoeften om in hun baan naar een doel toe te werken en een gevoel van een richting te hebben. Ook de drang om zich verbonden te voelen met de werkgever, is voor veel mensen een belangrijke factor bij loopbaankeuzes. Iets meer dan de helft (54%) geeft zelfs aan te stoppen met het werk als zij geen verbondenheid voelen met hun werkgevers. Ook willen medewerkers dat hun persoonlijke waarden in lijn liggen met de waarden van het bedrijf. Is dit niet het geval? Dan geeft 42% aan de baan niet meer te willen.

Het is dus erg belangrijk dat je medewerkers tevreden zijn over jouw werkgeverschap. Door te zorgen voor een goede werk-privébalans en hen te ondersteunen in stijgende levensonderhoudskosten, zet je jezelf als werkgever goed op de kaart. Geef je medewerkers daarnaast een gevoel van zekerheid in hun baan en zorg dat zij zich verbonden voelen met het bedrijf. 

download de workmonitor (ENG)

meer informatie over de workmonitor 2023