• 16 mei 2024
 • vacaturenummer: 639041

Onze opdrachtgever heeft sinds 2022 een aantal tijdelijke opvanglocaties ingericht voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze vluchtelingen hebben o.a. huisvesting en begeleiding nodig, hetgeen waarvoor deze functie is gecreëerd.

€18,- tot 26,- bruto per uur o.b.v ervaring

Wijk Bij Duurstede

Tijdelijke opdracht

16 - 20 uur

De opvang van Oekraïners is projectmatig, er is een projectmedewerker en projectleider waar je intensief mee samenwerkt en een projectteam waar jij deel van maakt. Bij voorkeur ben je vier dagen per week beschikbaar en incidenteel in het weekeind bereikbaar in het geval van calamiteiten.

 • Je bent empathisch, maar ook professioneel in je omgang met de bewoners. Je bent in staat bewoners te activeren maar je neemt niet te veel het voortouw, zodat ze de kans krijgen zich op verschillende vlakken zelf te ontwikkelen;
 • Creatief, je probeert met de middelen die je hebt, zoveel mogelijk in te spelen op deverschillende behoeftes die er zijn;
 • Je bent een verbinder en een kei in samenwerken, een spin in het web waar verschillende(maatschappelijke) instanties en individuen samenkomen;
 • Gedurende deze opdracht is flexibiliteit van jou vereist. Het is een tijdelijke opvang, waarbij met veel inzet & creativiteit de opvang en begeleiding van onze bewoners zo optimaal mogelijk wordt vormgegeven Je neemt verantwoordelijkheid binnen jouw
 • Je communiceert helder en kunt goed uitleggen ondanks uitdagingen in taal en gewoontes;
 • Ervaring in opvang van (Oekraïense) vluchtelingen heeft onze voorkeur bij gelijke geschiktheid;
 • Voor deze functie vragen wij een Verklaring omtrent gedrag(VOG) aan;

Je begeleidt de bewoners van de locatie tijdens hun verblijf. Je staat voor de bewoners klaar om hen te ondersteunen, wegwijs te maken en te zorgen voor een veilige en schone woonomgeving samen met de bewoners. Hiertoe zijn huisregels opgesteld en je zorgt samen met de bewoners dat deze worden nageleefd.

 • Je fungeert als eerste aanspreekpunt voor bewoners van de locatie tijdens hun verblijf. Zorgtvoor een veilige en schone woonomgeving samen met de bewoners. Stelt huisregels op enzorgt samen met de bewoners dat deze worden nageleefd;
 • Een terugkerend proces is het verhuizen en inrichten van nieuwe locaties, door de tijdelijkelocaties zul je hier regelmatig mee te maken hebben;
 • Je bent bekend met uitvoeringregelingen en procedures en weet zo de juistecontactpersonen/organisaties/bewoners aan elkaar te verbinden;
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt voor beleidsadviseur, vrijwilligers, en andere(maatschappelijke) organisaties. Draagt zorg voor allerlei activiteiten in samenwerking metmaatschappelijke organisatie;
 • Je beheert en onderhoud in brede zin aan ruimten, voorraden, voorzieningen, materieelen/of materiaal en draagt zorg voor de afhandeling van meldingen ten aanzien van deopvanglocatie en heeft interne en externe contacten met o.a. bewoners en derden;
 • Controleert en begeleidt geleverde diensten door derden;

Team Samenleving bestaat uit 16 medewerkers en houdt zich bezig met het sociaal domein. Ze verzorgen het beleid voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Tot slot voeren ze met de GGD samen het toezicht uit op kinderopvanginstellingen. Ze werken intensief samen met gemeenten, organisaties als de GGD en de RSD (sociale dienst), stichting Binding, het E&E-gasthuis, huisartsen, wijkverpleging en sportclubs.

Are you interested in this challenging job? Then respond via the button and add a recent CV and short motivation to your application.

Zo verloopt het solliciteren via Randstad. Ontdek hoe we jou kunnen helpen om een baan te vinden.