Diemen, 17 december 2019 – Randstad HR Solutions is vandaag erkend als ‘sociaal ondernemer’. Meer dan 30% van het personeelsbestand van dit onderdeel van Randstad Nederland bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is de belangrijkste eis voor het behalen van het zogenaamde PSO 30+ certificaat. Randstad HR Solutions is de eerste grote uitzendorganisatie die de hoogst haalbare trede heeft behaald volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), het keurmerk van TNO. 
PSO is het instrument en keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. De PSO, ontwikkeld door TNO, geldt als de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

hoe participatie wel werkt

Randstad HR Solutions begeleidt onder meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Dit gebeurt door ze in dienst te nemen en te bemiddelen naar passend werk bij verschillende opdrachtgevers. Opdrachtgevers voldoen op die manier aan de banenafspraak binnen de Participatiewet. Daarnaast spant de organisatie zich in door middel van publiek-private samenwerking met gemeenten om uitkeringsgerechtigden met afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen. De kandidaat, het team waarin de kandidaat komt te werken en de werkgever worden zorgvuldig en met veel aandacht begeleid met onder andere een uitgebreide werkplekanalyse en ervaren jobcoaches.
In 2019 zijn ruim 4.000 mensen naar werk begeleid. Het is de ambitie dat aantal volgend jaar te verdubbelen. 

Yolanda Tieleman, operationeel directeur Randstad HR Solutions: “Inclusiviteit en gelijke kansen staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn enorm trots dat we mensen aan iets fundamenteels als werk kunnen helpen. Werken betekent deelnemen aan de maatschappij, sociale contacten en inkomen. Het draagt bij aan het geluk en de vitaliteit van mensen. Werkgevers die graag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen, maar dat ingewikkeld vinden, helpen we met de juiste begeleiding. Bij onze aanpak staan de mogelijkheden en niet de beperkingen centraal. Dat is denk ik waarom het ons vaak lukt om mensen duurzaam te plaatsen.” 

pso stimuleert inclusief werkgeverschap in nederland

Het doel van de PSO is meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social Return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel 'keten stimulering’ genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe. 

over randstad hr solutions

Randstad HR Solutions begeleidt mensen naar werk vanuit boventalligheid, arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid, of vanuit eigen wens. We helpen bedrijven en werknemers graag verder met een re-integratie traject, outplacement of begeleiding & coaching in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Werk is altijd ons uitgangspunt. Hierdoor ondersteunen wij organisaties in het uitvoeren van goed werkgeverschap.