Bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers moet je, als werkgever, rekening houden met de wetgeving. Zo moet je alle kandidaten gelijk behandelen en hun privacy beschermen.

Voor sommige zaken is er niks in de wet vastgelegd, en gelden er gedragsregels en richtlijnen die je helpen het selectieproces zorgvuldig te laten verlopen.

op deze pagina

gelijke behandeling bij werving en selectie

 • Selecteren mag, maar binnen duidelijke grenzen. Tijdens de selectie is het belangrijk dat kandidaten worden beoordeeld op basis van de vooraf opgestelde functie-eisen. Zo voorkom je dat de eisen tijdens het selectieproces veranderen en dat je daardoor mogelijk kandidaten ongelijk behandelt.

 • Is de keuze eenmaal gemaakt, dan mag je de kandidaat niet alsnog afwijzen op een van de discriminatiegronden. Ook niet als er nieuwe informatie is over bijvoorbeeld een zwangerschap of een chronische ziekte van de kandidaat.

 • Om in je bedrijf geen misverstanden te laten bestaan over gelijke behandeling is het verstandig om je werving- en selectiebeleid schriftelijk vast te leggen. Voor grotere organisaties is dit extra belangrijk omdat de ondernemingsraad ermee moet instemmen. 

privacy van de sollicitant

 • Volgens de privacywetgeving moet je, als werkgever, bij een sollicitatieprocedure de sollicitant/kandidaat om toestemming vragen als je inlichtingen (screening) wilt inwinnen over de gegevens en referenties op zijn cv. Ook moet je, bij ieder onderzoek, bekijken of de gegevens daadwerkelijk relevant zijn voor de functie.

 • Tijdens het sollicitatiegesprek mag je alleen vragen stellen die relevant zijn voor de functie. Vragen over privézaken horen in een sollicitatiegesprek niet thuis. Zo mag je bijvoorbeeld niet vragen naar iemands:

  • kinderwens

  • gezinsomstandigheden

  • gezondheid

  • ziekteverzuim bij een vorige werkgever. 

 • Een medische keuring of aanstellingskeuring kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure maar is aan strikte wettelijke regels gebonden. Die zijn vastgelegd in de Wet op de medische keuringen (Wmk).

gedragsregels voor een zorgvuldige sollicitatieprocedure

Niet voor alles bestaan wettelijke regels. Wel bestaan er gedragsregels die je kunt gebruiken als je de werving en selectie professioneel en zorgvuldig wilt aanpakken. Ze staan in de sollicitatiecode.