Het is je vast niet ontgaan: Prinsjesdag is weer geweest. Deze derde dinsdag in september is een dag vol tradities, met de Troonrede van onze Koning en het bekende koffertje van de minister van Financiën. Maar het is vooral de dag waarop het kabinet de plannen voor het komende jaar presenteert. Wat gaan deze voornemens voor jou betekenen? Wij hebben voor jou de belangrijkste plannen voor 2017 op een rijtje gezet.

de belangrijkste plannen voor 2017 

Om te beginnen gaan er op 15 maart 2017 nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Hele grote veranderingen hoeven we dus waarschijnlijk niet te verwachten tot dat moment. Meer in het algemeen: de werkloosheid zal dalen, jouw koopkracht gaat waarschijnlijk iets stijgen, en er komt extra geld voor veiligheid. 

tip: bereken je koopkracht

Het kabinet zegt dat je volgend jaar waarschijnlijk meer geld hebt te besteden: jouw koopkracht gaat erop vooruit. Maar is dat werkelijk zo? Met de Koopkrachtberekenaar van het Nibud reken je het snel een eenvoudig uit.

aow-leeftijd omhoog

De leeftijd waarop je met pensioen mag en een AOW-uitkering ontvangt, gaat ook in 2017 weer omhoog: naar 65 jaar en 9 maanden.

minimumjeugdloon 

De grens voor het minimumloon gaat vanaf 2017 in stappen omlaag van 23 naar 21 jaar. Dat betekent dat jongeren vanaf 21 jaar hetzelfde minimumloon gaan verdienen als volwassenen. 

belastingen over jouw loon en vermogen

In het Belastingplan 2017 staan alle plannen voor het komende jaar van het kabinet met betrekking tot de belastingen in Nederland. Bij het Belastingplan biedt het kabinet ook een aantal wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer aan. Deze vormen samen het pakket Belastingplan 2017. De belangrijkste wijzigingen voor jou zijn

loon- en inkomstenbelasting (box 1)
Over jouw inkomen uit werk en woning wordt belasting geheven. Deze belasting zal in 2017 licht gaan stijgen. In de tweede schijf wordt het tarief 40,8% (in 2016 40,4%), en voor AOW’ers wordt dit  22,9% (is nu 22,5%). Ook de derde schijf gaat naar een tarief van 40,8% (was 40,4%). 

Daar staat tegenover dat enkele heffingskortingen (de kortingen op de te betalen loonbelasting en premie volksverzekeringen) iets hoger uitvallen dan nu in 2016 het geval is. 

Tip: Kijk voor de precieze bedragen in het Belastingplan 2017

belasting over jouw vermogen (box 3)
Ook over jouw spaargeld en ander vermogen wordt belasting geheven, als dat boven een bepaalde grens uitkomt. Dit is de heffing in box 3 (de zogeheten vermogensbelasting). Als gevolg van een eerdere wetswijziging (Belastingplan 2016) wordt deze per 1 januari 2017 aangepast. Er komen drie schijven, de zogeheten vermogenscategorieën: een belastbaar vermogen tot € 75.000, een belastbaar vermogen tussen € 75.001 en € 975.000 en een belastbaar vermogen van meer dan € 975.001. Per schijf wordt de berekening van het voordeel uit vermogen anders berekend: het forfaitair rendement. Voor 2017 is dit vastgesteld op respectievelijk 2,9%, 4,7% en 5,5%.

zorgverzekering

Ook in de zorgverzekering verandert een aantal zaken. Zo wordt per 1 januari 2017 het basispakket uitgebreid met bepaalde plastische chirurgische ingrepen, fysiotherapie bij etalagebenen en tandvervanging tot 23 jaar.  Het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering blijft volgend jaar € 385. Het verplicht eigen risico betekent dat iedere verzekerde vanaf 18 jaar elk kalenderjaar de eerste zorgkosten uit de basisverzekering zelf moet betalen.
De premie voor de basisverzekering zal volgens een schatting van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport in 2017 met ongeveer € 3,50 per maand stijgen naar € 103 per maand. In het najaar maken de zorgverzekeraars bekend hoe hoog de premie daadwerkelijk wordt.

De bijdrage van jouw werkgever of uitkeringsinstantie aan de zorgverzekering daalt in 2017 (van 6,75% naar 6,65%). Ben je zzp’er of gepensioneerd? Dan ga je ook iets minder betalen: 5,4% in plaats van 5,5% over het bijdrage-inkomen. 

kinderen

Het kindgebonden budget, een bijdrage van de Belastingdienst die gezinnen met een laag inkomen krijgen, gaat in 2017 omhoog voor het eerste en tweede kind. 
Ook de kinderopvangtoeslag stijgt voor alle ouders. Daarvoor is 200 miljoen euro gereserveerd.

onderwijs

Met name als je leerling bent in het mbo gaan er dingen voor je veranderen:

  • als jouw ouders een laag inkomen hebben, krijg je in 2017 een hogere vergoeding voor jouw studiekosten
  • je kunt binnen drie jaar doorstromen van mbo naar hbo, in plaats van vier jaar
  • ben je minderjarig, dan mag je gratis met het openbaar vervoer

auto

Heb je een auto? Dan gaan er mogelijk ook wat dingen voor je veranderen. Het kabinet wil namelijk het stelsel van autobelastingen (bijtelling, bpm, mrb) wijzigen en eenvoudiger maken. Zo wordt het aantal bijtellingspercentages verminderd van vier naar twee. Ook zal in 2017 de algemene bijtelling voor een nieuwe auto van de zaak verlaagd worden van 25% naar 22%. Dit met uitzondering van de zogeheten nulemissieauto’s: hiervoor geldt een bijtelling van 4%.

Meer informatie over de voorgenomen wijzigingen in het systeem van autobelastingen vindt u op Rijksoverheid.nl.

wonen

Woon je in een huurhuis? Dan krijg je misschien een bijdrage in de huurkosten: de huurtoeslag. Deze toeslag gaat in 2017 voor vrijwel iedereen met 10,50 euro per maand omhoog.
Heb je echter een hoog inkomen en een lage huur? Dan kun je op een extra huurverhoging rekenen. Dit zou je moeten stimuleren om te verhuizen naar een duurdere huurwoning of een koopwoning.

Als je een woning wilt kopen en je ouders (of anderen) willen een bijdrage leveren, dan heb je geluk. Het maximale bedrag dat zij belastingvrij mogen schenken voor de aankoop van een woning gaat namelijk weer naar 100.000 euro. Jij (de ontvanger) moet wel tussen de 18 en 40 jaar zijn.