docenten traineeship: TOPklas Randstad

TOPklas is een tweejarig traineeship voor ondernemende docenten die willen werken aan een goed loopbaanperspectief. TOPklas is gebaseerd op drie ​pijlers​:

  • persoonlijke ontwikkeling
  • onderwijsvernieuwing 
  • ondernemend onderwij​s (​verbinding tussen binnen en buiten de klas ​staat ​centraal​)​

wat betekent dit voor jou als trainee?

Tijdens je traineeship ga je bij minimaal drie verschillende scholen en/of onderwijstypes aan de slag om optimale kennis van de sector op te doen. Daarnaastbiedt het werken binnen verschillende onderwijsinstellingen je de mogelijkheid te ervaren welk type onderwijs en school het beste bij jou past. Zo kun je goed bepalen waar je je loopbaan wilt vervolgen na TOPklas.

Wij vinden het belangrijk dat je tijdens TOPklas ook zelf regie neemt over je ontwikkeling en jezelf steeds de vraag stelt: “Wat wil ik leren, wat wil ik halen bij mijn collega-docenten en Randstad, wat kan ik zelf brengen en delen?” 

Heb jij een eerste of tweedegraads onderwijsbevoegdheid of heb je een Pabo-diploma en ben je bereid om binnen twee jaar de juiste lesbevoegdheid te halen? Ben je een echte bruggenbouwer die een bijdrage wil leveren aan onderwijsvernieuwing? Dan is het traineeship Randstad TOPklas misschien wel iets voor jou!

solliciteer direct!

is docenten traineeship: TOPklas Randstad iets voor jou?

meer informatie

wat houdt het traineeship TOPklas Randstad in?

TOPklas is het uitgebreide trainingsprogramma van Randstad Onderwijs. Een traineeship waarbinnen je samen met ons werkt aan je persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd draag je bij aan het verbinden van het onderwijs in Nederland met de arbeidsmarkt en maatschappij. Gedurende het twee jaar durende traineeship staan projectmatig werken en ondernemerschap centraal. Uiteraard altijd in combinatie met lesgeven voor de klas.

voor wie is het traineeship TOPklas?

TOPklas is een traineeship voor startende docenten met een eerste of tweede graads bevoegdheid. Docenten die zich willen blijven ontwikkelen binnen het vakgebied en ook willen bijdragen aan onderwijsvernieuwing. Docenten die denken in kansen en die de mogelijkheden van digitalisering, blended learning en social media willen integreren in het huidige onderwijs.

Wij zoeken ambitieuze mensen die zelf de regie willen houden over hun loopbaan in het onderwijs. Docenten met een eerste of tweedegraads bevoegdheid in Engels, Nederlands, Wiskunde, Duits of Natuurkunde. Afhankelijk van de regio waarin je wilt werken, is een traineeship ook mogelijk voor docenten in de vakken Biologie, Economie, Frans, Techniek, ICT, Rekenen, Avo, LO en Verpleegkunde. 

wat biedt het traineeship TOPklas?

Randstad biedt jou een detacheringscontract aan voor twee jaar, waarbinnen je bij verschillende scholen aan het werk gaat. Ons netwerk biedt tevens aansluiting bij het bedrijfsleven voor het realiseren van stageplaatsen, het organiseren van gastcolleges of het toetsen van jouw lesaanpak aan de beroepspraktijk. Je volgt samen met de andere TOPklas trainees trainingen, intervisie en vormt met hen een actief kennisnetwerk. Regelmatig organiseren wij masterclasses en trainingen gericht op jouw ontwikkeling.

Infographic: Randstad Topklas