tijdelijke arbeidsovereenkomst met extra aandacht voor begeleiding naar ander werk of zelfstandig ondernemerschap

Op zoek naar een nieuwe uitdaging bij een externe werkgever? Randstad HR Solutions kan je, in samenwerking met je huidige werkgever, een mobiliteitsovereenkomst aanbieden. Met de veiligheid van een tijdelijk arbeidscontract en een actieve ondersteuning van een ervaren arbeidsmarktpartij.

Bij een mobiliteitsovereenkomst eindigt het contract met je huidige werkgever en treedt Randstad HR Solutions voor de duur van het contract op als tijdelijk werkgever. Dit alles met als doel gedurende de looptijd van het contract een nieuw passend dienstverband te vinden op de externe arbeidsmarkt of als zelfstandig ondernemer te starten. Het intensieve traject wordt afgestemd op jouw persoonlijke behoeften, wensen en mogelijkheden. 

Bent u werkgever en wilt u meer info over de mobiliteitsovereenkomst van Randstad? 

ons netwerk als sleutel naar een baan

Onder meer door onze focus op het vinden van werk hebben we een hoog slagingspercentage. Dit hoge slagingspercentage kunnen wij realiseren door de centrale positie die Randstad inneemt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij onderhouden intensieve contacten met veel bedrijven en organisaties; van multinationals tot het mkb.

Daardoor kennen wij zowel de landelijke als de lokale arbeidsmarkt tot in detail. Wij zetten dit netwerk actief in voor het vinden van een nieuwe baan als ook het vinden van werkervarings- en stageplaatsen, waardoor je vanaf dag één contacten legt op de arbeidsmarkt. Onze adviseurs hebben toegang tot ruim 95% van de openbare vacatures in Nederland en via hun netwerk hebben ze beschikking over een groot aantal niet gepubliceerde vacatures.

uitgangspunten

  • overstap op basis van gelijkwaardige primaire arbeidsvoorwaarden, inclusief Pluspensioen opbouw of ABP pensioenopbouw
  • alle acties zijn gericht op het vinden van nieuw werk op de externe arbeidsmarkt of een andere gewenste professionele toekomst. Begeleiding en coaching zijn uitsluitend gericht op deze doelstelling
  • je wordt ondersteund bij het maken van een keuze voor een programma middels het ontsluiten van arbeidsmarktkennis en het inzetten van beslisinstrumentaria
  • alle programma’s met betrekking tot begeleiding een bemiddeling worden op basis van persoonlijke behoeften op maat ingericht. Deze kunnen individueel en groepsgewijs worden uitgevoerd
  • je hebt de bereidheid om kortere opdrachten te accepteren om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Uit de arbeidsmarktervaring van Randstad HR Solutions blijkt dat “blijven doen” tijdens het mobiliteitstraject van belang is voor het slagen in het zoeken naar een nieuwe vaste betrekking
  • focus is het vinden van duurzaam werk
  • deelname aan het bemiddelingstraject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor jouw eigen succes! Je krijgt de tijd, de mogelijkheid en de faciliteiten die je nodig hebt bij het vinden van een andere baan en we verwachten dat je hier optimaal gebruik van maakt.

meer informatie over