wat betekent de WWZ voor jou?

De WWZ staat voor ‘Wet Werk en Zekerheid’. Sinds 1 januari 2015 zijn de eerste wetswijzigingen ingegaan. Heb je bijvoorbeeld een contract voor 6 maanden of langer? Dan moet je werkgever uiterlijk een maand voor afloop van je contract aangeven of deze verlengd wordt of niet. En zo ja, onder welke voorwaarden. Sinds 1 juli 2015 zijn er een aantal nieuwe regels ingegaan: namelijk het recht op transitievergoeding bij einde dienstverband en het recht op een vast contract na twee jaar in plaats van drie jaar. Vanaf 1 januari 2016 komen er opnieuw veranderingen aan: de duur van de WW-uitkering wordt in stappen ingekort. Ook de wijze van de opbouw van de WW verandert.  Weet jij al wat de WWZ voor jou betekent? 

wat is er al veranderd per 1 januari 2015?

 • een zogenaamd ‘nulurencontract’ mag maximaal zes maanden duren
 • je werkgever mag je geen proeftijd meer geven bij een contract van zes maanden of korter
 • een andere wijziging betreft het concurrentiebeding: dit is niet meer toegestaan bij tijdelijke contracten. Met als uitzondering ‘zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen’. Maar zonder goede motivatie is zo’n beding niet geldig
 • tot slot geldt voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer een aanzegverplichting van een maand. Doet hij dit niet op tijd, dan kun je aanspraak maken op een vergoeding ter hoogte van maximaal één maandsalaris

wat is er al veranderd per 1 juli 2015?

 • als je contract wordt beëindigd of niet wordt verlengd en je bent langer dan twee jaar in dienst, heb je in principe recht op een transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van je dienstverband. Het is de bedoeling dat je dit bedrag besteedt aan scholing of begeleiding naar nieuw werk
 • als je een tijdelijk contract hebt, dan heb je na twee jaar recht op een vast contract. Nu is dat drie jaar. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als ze elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. Voor flexwerkers geldt de ABU cao voor Uitzendkrachten. Lees meer over de veranderingen binnen deze cao
 • de maximale termijn voor een WW-uitkering wordt vanaf 1 juli 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht tot twee jaar (24 maanden totaal)

en wat verandert er per 1 januari 2016?

 • de maximale duur van de WW wordt van 2016 tot 2019 stapsgewijs teruggebracht van 3 naar 2 jaar. In cao's kan een regeling worden opgenomen dat deze periode wordt aangevuld met een aparte uitkering
 • aanpassing opbouw van WW-rechten: je bouwt in de eerste 10 jaar van jouw loopbaan per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna bouw je per gewerkt jaar een halve maand WW op. WW-rechten die je al hebt opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven tellen voor 1 maand.   

Voorbeeld
Als je 5 jaar hebt gewerkt, dan heb je recht op 5 maanden WW-uitkering (in de oude en nieuwe situatie). Heb je 18 jaar gewerkt? Dan zou je in de oude situatie recht hebben op 18 maanden WW, maar in de nieuwe situatie is dat 14 maanden (in de eerste 10 jaar 10 maanden WW en in de laatste 8 jaar 4 maanden).

 • de hoogte van de maximale transitievergoeding wordt elk jaar aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. In 2016 stijgt de maximale transitievergoeding daarom met 1,4% naar € 76.050. Dit bedrag wordt afgerond op € 76.000. Verdient een werknemer een jaarsalaris dat hoger is dan € 76.000, dan ontvangt hij als transitievergoeding bij ontslag maximaal dat jaarsalaris.

wat verandert er als je een uitzendovereenkomst hebt?

Als je een arbeidsovereenkomst met Randstad hebt, is de ABU cao voor Uitzendkrachten hierop doorgaans van toepassing. De ABU cao wordt in 2015 op een tweetal punten aangepast: vanaf 30 maart de beloningsregeling en vanaf 1 juli het fasensysteem. Wat verandert er in mijn cao

beloningsregeling

Met ingang van 30 maart 2015 is vanaf de eerste werkdag de zogenaamde ‘inlenersbeloning’ van toepassing en niet meer pas na 26 gewerkte weken. Volgens de nieuwe cao heb jij namelijk recht vanaf de eerste werkdag op hetzelfde loon als iemand die in vaste dienst is bij de opdrachtgever en hetzelfde werk doet. Dit staat uitgelegd in artikel 20 van de cao.

Er zijn wel een paar uitzonderingen. Kijk hiervoor naar artikel 27 van de cao. Behoor je tot een van de daar beschreven groepen, dan kan het zijn dat voor jou ook na 30 maart 2015 (tijdelijk) de ABU Beloning nog geldt.

In ‘Mijn Randstad’ kun je bij ‘mijn plaatsingen’ je loon en de op dit moment voor jou geldende beloningsregeling terugvinden. Staat daar nu ‘ABU Beloning’, dan verandert dit met ingang van 30 maart 2015 in ‘inlenersbeloning’. Hierdoor verandert ook je feitelijke loon. Wordt je loon nu al berekend volgens de inlenersbeloning, dan blijft dit de voor jou geldende beloningsregeling.

het fasensysteem

De uitzendbranche werkt met een fasensysteem. In de werkwijzer lees je hoe dit werkt. Je werkt op dit moment in fase A, B of C, afhankelijk van hoelang je al voor Randstad werkt. Ook dit kun je terugvinden in ‘Mijn Randstad’. Hoe langer je hebt gewerkt, hoe meer rechten je opbouwt. De duur van Fase A blijft ongewijzigd. Fase B verandert wel per 1 juli 2015. In de nieuwe cao is de duur van fase B verlengd van twee naar vier jaar. Daarnaast is afgesproken dat er geen acht, maar zes tijdelijke contracten in deze periode mogen worden gegeven. Fase C is ongewijzigd.

De nieuwe cao kun je hier bekijken. Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie? Neem dan contact op met je contactpersoon van Randstad.

cases

fasensysteem

Sinds 1 augustus 2013 zit je in fase B. Je hebt vanaf 1 maart 2015 een zesde detacheringsovereenkomst gekregen tot 1 oktober 2015. Kan deze overeenkomst  tussen jou en Randstad nog een keer in fase B verlengd worden? 

Antwoord: 
Vanaf 1 juli geldt het nieuwe fasensysteem, waarbij fase B verlengd wordt van twee naar vier jaar en er zes contracten mogelijk zijn (in plaats van acht). Voor jou betekent dit dat je een laatste contract in fase B hebt, ook al is de maximale duur van fase B, namelijk vier jaar, nog niet vol gemaakt

Stel, dit was je vijfde detacheringsovereenkomst. Zou je dan nog een keer een verlenging voor bepaalde tijd kunnen krijgen? 

Antwoord:
In dat geval kun je nog een laatste (zesde) detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd ontvangen. Deze zou uiterlijk vier jaar na de start van fase B moeten eindigen. Je overeenkomst mag dus uiterlijk tot 31 juli 2017 doorlopen. 

transitievergoeding na in dienst treden bij opdrachtgever

Op 1 augustus 2015 werk je drie jaar via Randstad bij je opdrachtgever. De opdrachtgever heeft aangegeven dat zij jou een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt per 1 augustus 2015. Je zegt je baan op bij Randstad om in dienst te treden bij je opdrachtgever. Heb je dan recht op transitievergoeding?

Antwoord: 
Nee, je hebt dan geen recht op transitievergoeding. Je beëindigt namelijk de detacheringsovereenkomst op eigen verzoek om elders in dienst te treden. 

transitievergoeding bij contractbeëindiging

Je bent 32 jaar, productiemedewerker en je verdient 2500 bruto per maand. Op 1 oktober 2015 werk je 3,5 jaar via Randstad bij je opdrachtgever. Je detacheringsovereenkomst loopt af per 1 oktober 2015 en wordt niet verlengd, omdat we op dat moment geen werk meer voor je hebben. Heb je recht op transitievergoeding?

Antwoord:
Ja, je hebt recht op een transitievergoeding. Je hebt namelijk langer dan twee jaar voor ons gewerkt en de detacheringsovereenkomst is van rechtswege geëindigd. 

De hoogte van de vergoeding is als volgt: 

 • je hebt recht op een zesde maandsalaris per half jaar
 • je hebt in totaal zeven halve jaren (3,5 jaar = 7 halve jaren) gewerkt
 • je salaris is 2.500 euro bruto per maand. 

De vergoeding is: 1/6 * 7  * € 2.500,- = € 2.917,-

transitievergoeding bij onvrijwillig vertrek door disfunctioneren

Je bent 47 jaar, secretaresse en verdient 2700 bruto per maand. Op 1 september werk je 12 jaar bij je werkgever. Je moet wegens disfunctioneren vertrekken. Heb je recht op transitievergoeding? 

Antwoord: 
Ja, je hebt recht op vergoeding. Je hebt namelijk langer dan twee jaar voor je werkgever gewerkt en de arbeidsovereenkomst is niet op jouw initiatief geëindigd. 

De hoogte van de vergoeding is als volgt: 

 • je hebt recht op een zesde maandsalaris per half jaar over de dienstjaren tot 10 jaar in dienst
 • je hebt recht op een vierde maandsalaris per half jaar over de dienstjaren dat je langer dan 10 jaar in dienst was.
 • je hebt in totaal 24 halve jaren gewerkt. 
 • je hebt 4 halve jaren boven de 10 jaar in dienst gewerkt. 
 • je salaris is 2.700 euro bruto per maand. 


De vergoeding is: 
20 * 1/6 * € 2.700,-  = €   9.000,-
4    * 1/4 * € 2.700,- = €   2.700,-
totaal                       = € 11,700,-

advies op maat

WWZ: Wat betekent de WWZ voor jou?

In dit schema staan alle wijzigingen weergegeven. Zoek eerst bovenaan het schema op wat jouw situatie is. Beantwoord dan de vragen tot je uitkomt bij jouw advies. Verandert er iets in je werksituatie? Check dan het schema opnieuw. Zo ben jij helemaal klaar voor de WWZ. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw contactpersoon van Randstad. 

bekijk het schema