Per 1 januari 2019 is er een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden voor het werven, selecteren en ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

De kern van de algemene voorwaarden is niet gewijzigd.

De wenselijkheid van enkele aanpassingen vloeit vooral voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast zijn de voorwaarden op bepaalde punten aangevuld of vereenvoudigd. Tot slot is er ook gekozen voor een iets andere indeling. Zo zijn de bepalingen omtrent ICT nu opgenomen onder de Algemene Bepalingen. 

Algemene voorwaardenGeneral terms and conditions 

Het betreft de navolgende wijzigingen:

  • artikel 2: definitie CAO gewijzigd en definitie ‘terbeschikkingstelling en terbeschikkingstelling van medewerkers’ samengevoegd;

  • artikel 3 lid 6 toevoeging ten aanzien van mogelijkheden tot opzegging;

  • artikel 11 lid 6 (tewerkstelling in het buitenland), eerste 2 bullets toegevoegd;

  • artikel 14 lid 2 (tijdverantwoording);

  • artikel 23 lid 8 (toetsing kredietwaardigheid) toegevoegd;

  • Oorspronkelijke artikelen 23 tot en met 26 (ICT) ondergebracht onder de Algemene bepalingen, artikel 32 tot en met 35;

  • AVG: Artikel 28, artikel 31 lid 1 tot en met 4, artikel 32 lid 1 en 6 en artikel 34 lid 1;

  • Aanpassingen ter algemene verduidelijking cq verbetering dan wel vereenvoudiging: artikel 3 lid 7 toevoeging bij de tweede bullit, artikel 4 lid 2 (toevoeging),artikel 8 lid 4 (toevoeging) en nieuw lid 5, artikel 9 lid 3, artikel 10 lid 1, artikel 10 lid 4, artikel 23 lid 3, artikel 29, artikel 32

  • Aanpassingen in verwijzingen: artikel 13 lid 5, artikel 18 lid 4, artikel 19 lid 2, artikel 23 lid 9.