wijziging ontslagrecht voor payrollmedewerkers

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 november 2014 een nieuwe regeling gepubliceerd. Deze regeling betreft een wijziging van het ontslagrecht voor payrollmedewerkers. Als uw organisatie gebruik maakt van payrollmedewerkers, dan is het belangrijk om kennis te nemen van de inhoud van de regeling en te anticiperen op de gevolgen ervan.

onbepaalde tijd versus bepaalde tijd 

Als u inderdaad payrollmedewerkers inleent, dan hangt de mate van impact af van de contractvorm. Als er binnen uw organisatie uitsluitend payrollmedewerkers werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan hoeft u niets te doen. Dit type arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum.
Echter, als er binnen uw organisatie payrollmedewerkers werken met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan kán de wijziging consequenties hebben.

omstandigheden binnen uw organisatie tellen mee bij ontslag 

Stel u wilt afscheid nemen van een payrollmedewerker met een contract voor onbepaalde tijd. U zegt dan logischerwijs de desbetreffende inleenopdracht met de payrollorganisatie op. Als de payrollorganisatie vervolgens de medewerker níet kan herplaatsen, kan zij besluiten ontslag aan te vragen bij UWV. Per 1 januari kijkt UWV dan naar de omstandigheden bij de inlenende organisatie om te bepalen of het ontslag terecht is.

Afspiegelingsbeginsel
Het voorgaande houdt bijvoorbeeld in dat bij een beëindiging vanwege bedrijfseconomische reden het afspiegelingsbeginsel (om de ontslagvolgorde te bepalen) moet worden toegepast over zowel de payrollmedewerkers als uw eigen medewerkers. Dit kan betekenen dat u eerst afscheid moet nemen van een eigen medewerker, vóórdat u afscheid mag nemen van de payrollmedewerker.

samen de beste strategie bepalen

Zijn er in uw organisatie payrollmedewerkers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Neemt u dan contact op met uw payrollorganisatie zodat u samen de impact van de nieuwe regeling voor uw organisatie kunt bespreken.

Tot slot, Randstad Payroll Solutions volgt de discussie en de besluiten omtrent payrolling op de voet en stelt zich tot doel u tijdig van de juiste informatie te voorzien. Tevens zoeken wij continu naar nieuwe productoplossingen, zodat de langdurige inzet van flexibele arbeid, met alle voordelen van dien, mogelijk blijft. Heeft u vragen, neemt u dan contact met ons op.