Wet DBA volgt VAR op

De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) vervangt de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Het nieuwe systeem gaat ervan uit dat opdrachtgevers en zzp’ers kunnen gaan werken met vooraf door de Belastingdienst beoordeelde (voorbeeld)overeenkomsten van opdracht. ​

op deze pagina 

wat verandert er?
beoordeling
overgangsregeling

wat verandert er?

In plaats van de VAR gaat de Belastingdienst werken met (voorbeeld)overeenkomsten voor verschillende branches. Wordt er gewerkt volgens een (voorbeeld)overeenkomst, dan is de opdrachtnemer niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Dat betekent dat u als opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. De overeenkomsten worden opgesteld door:

  • belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs (voorbeeldovereenkomsten)
  • de Belastingdienst (modelovereenkomsten)
  • opdrachtgever en opdrachtnemer (eigen overeenkomsten).

De Belastingdienst beoordeelt de voorbeeldovereenkomsten en eigen overeenkomsten en geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Daarnaast stelt de fiscus ook algemene modelovereenkomsten op, op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. Deze overeenkomsten zijn niet voor een specifieke beroepsgroep. Om wat voor werk het gaat en binnen welke branche, is dan niet van belang.

Overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden, worden op de website van de Belastingdienst gepubliceerd. Iedereen die volgens een voorbeeld-overeenkomst werkt of gaat werken, kan zo’n overeenkomst downloaden en gebruiken. De Belastingdienst streeft ernaar om ongeveer 40 modelovereenkomsten te publiceren.

beoordeling

Als blijkt dat toch sprake is van een dienstbetrekking, moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. De opdrachtnemer is in dat geval wel verzekerd voor de werknemers-verzekeringen.

overgangsregeling

Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat, is er een overgangsregeling. Opdrachtnemers die hetzelfde werk blijven doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden, mogen hun VAR voor 2014 of 2015 ook in het eerste kwartaal van 2016 blijven gebruiken. In de volgende gevallen moeten zij wel een nieuwe VAR aanvragen:

  • ze werken in 2016 onder andere omstandigheden of voorwaarden
  • ze gaan andere werkzaamheden uitvoeren dan hun huidige werkzaamheden
  • ze hebben nog geen VAR, maar hebben er wel een nodig.

U en uw opdrachtnemer kunnen ook besluiten nu al te gaan werken met een voorbeeldovereenkomst. 

Bekijk nu een praktisch overzicht over de stand van zaken over zzp en Wet DBA