nieuwe wet- en regelgeving voor tijdelijk personeel

wat verandert er vanaf januari 2015?

Voor tijdelijk personeel gelden vanaf 2015 nieuwe wetten en regels. De belangrijkste veranderingen op een rij.

op deze pagina

minimumlonen gaan omhoog
modernisering verlof en arbeidstijden
sterkere positie voor tijdelijke werknemers
inlenersbeloning
loonsverhoging

minimumlonen gaan omhoog

Per 1 januari 2015 worden de minimumlonen verhoogd. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen is vanaf dan: € 1.501,80 per maand, € 346,55 per week, of wanneer een andere tijdsduur is overeengekomen € 69,31 per werkdag. Ook het wettelijk minimumjeugdloon (15 tot 23 jaar) wordt verhoogd. Alle minimumjeugdlonen per leeftijd vind je hier

modernisering verlof en arbeidstijden

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden en met het wetsvoorstel Flexibel werken. De regering wil het daarmee voor werknemers makkelijker maken om zorgtaken te combineren met werk. Meer werknemers krijgen straks recht op kortdurend- of langdurend zorgverlof. Ook de regels voor het opnemen van ouderschapsverlof worden soepeler. Vaders krijgen bijvoorbeeld recht op drie extra dagen kraamverlof. Bekijk in de online Werkpocket de belangrijkste verlofregelingen

sterkere positie voor tijdelijke werknemers

Op 1 januari 2015 wordt een gedeelte van de Wet werk en zekerheid ingevoerd. Vanaf dan wordt de rechtspositie van tijdelijke werknemers versterkt. Het is afhankelijk van de duur van het tijdelijke contract of en in hoeverre de nieuwe regels van toepassing zijn.

alle tijdelijke contracten
Er komt een verbod om een concurrentie- en relatiebeding op te nemen in tijdelijke contracten die u als werkgever na 1 januari 2015 aangaat. Alleen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, mag u wel een concurrentie- of relatiebeding opnemen.

tijdelijke contracten ≤ 6 maanden
Voor tijdelijke contracten met een maximale duur van zes maanden geldt dat u daar geen proeftijd meer in mag opnemen. Wilt u dus per se een proeftijd? Dan stelt u een contract op met een duur van minimaal zes maanden en één dag. Let op: dan heeft u wel een aanzegverplichting.

tijdelijke contracten ≥ 6 maanden
U heeft een aanzegverplichting bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer, die eindigen op of na 1 februari 2015. Dat betekent dat u uw werknemer een maand voor het bereiken van de einddatum van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet informeren (per e-mail mag ook) of u de arbeidsovereenkomst wel of niet verlengt.

inlenersbeloning

Vanaf 30 maart 2015 zal iedere flexwerker vanaf de eerste dag het loon ontvangen dat gelijk is aan het loon van een vaste medewerker in de gelijke functie bij de inlener.

loonsverhoging

Flexwerkers die op 29 december 2014 via Randstad werken bij een inlener en die zijn ingeschaald volgens de normtabel uit de ABU-cao, hebben recht op een verhoging van het feitelijk loon met 1,8%. Deze verhoging geldt niet voor flexwerkers die zijn ingeschaald volgens de beloningsregeling van de inlener of volgens de instroomtabel (deze stijgt overigens ook per 1 januari 2015).