Van premiekortingen voor het aannemen van jongeren, ouderen en mensen met een arbeidshandicap tot scholingssubsidies: als werkgever kunt u gebruik maken van verschillende subsidies en premies. Een overzicht van de mogelijkheden.

op deze pagina

Een mooie manier om uw personeelskosten te verlagen is door gebruik te maken van subsidies voor personeel en scholing. Uw voordeel kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Zorg wel voor een goede voorbereiding: bij subsidieregelingen krijgt u te maken met allerlei voorwaarden. Laat u daarom altijd goed adviseren.

subsidies en premies voor personeel

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte, een oudere of een jongere (van 18 tot en met 26 jaar) in dienst? Dan kunt u ter compensatie een beroep doen op een aantal financiële voordelen. Er bestaan fiscale voordelen vanuit UWV en de gemeenten en er zijn voordelen in de vorm van subsidieregelingen van verschillende ministeries.
> kosten van verzuim en re-integratie
> alle subsidie- en premieregelingen in de Werkpocket

subsidie voor scholing

Voor werkgevers betekent investeren in de kennis van hun werknemers een investering in de toekomst. Werk verandert snel en het is van belang dat medewerkers over de juiste, actuele kennis en vaardigheden beschikken om hun huidige en toekomstige werk goed uit te voeren. Maar investeren in opleidingen en cursussen kost geld. Er zijn verschillende regelingen waarmee u een tegemoetkoming in de kosten voor scholing kunt krijgen.
> subsidies en regelingen voor het opleiden van personeel in de Werkpocket

participatiewet

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Participatiewet ingevoerd. Deze nieuwe wet bepaalt dat er de komende jaren minstens 125.000 arbeidsplaatsen moeten worden gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat betekent dat voor uw bedrijf? Lees de antwoorden op de meest gestelde vragen over de Participatiewet. Als hr-expert helpen wij u graag met het opbouwen van een maatschappelijk verantwoord personeelsbestand.
Randstad Participatie
> meer over de Participatiewet in de Werkpocket