Hoe zorgt u er als ondernemer voor dat u flexibel bent en toch blijft beschikken over geschikt personeel? Talentmanagement kan helpen om meer grip te krijgen op uw personeelsbestand.

Bij het horen van de term talentmanagement denkt u vast: dat is toch meer iets voor grote bedrijven? Integendeel. Juist ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ervaren immers dagelijks dat hun talentvolle en gemotiveerde medewerkers het verschil maken. Bij talentmangement denken we al gauw alleen aan de ‘toppertjes’ of de zeldzame superspecialist. Dat is te beperkt. Het gaat om de talenten van iedereen die u nu en straks nodig heeft. Kort samengevat zorgt talentmanagement ervoor dat u weet welke medewerkers met welke talenten u nodig heeft, en dat u die mensen weet te vinden én te motiveren om voor u hun beste beentje voor te zetten.

werken aan talentmanagement in 3 stappen

1. plannen: ondernemen is vooruitzien

Voordat u aan de slag kunt met talentmanagement, is het belangrijk om stil te staan bij uw (personeels)planning. Beantwoord bijvoorbeeld door de volgende vragen:

  • waar wilt u met uw bedrijf heen? Waar droomt u van?
  • wat zijn gezien uw doelen de belangrijkste functies in uw bedrijf?
  • wat zit er nu aan talent? Heeft u al een opvolger in beeld? Stel dat u plotseling ziek wordt, wie kan u dan morgen waarnemen?
  • wat is het risico als deze belangrijke medewerkers er bijvoorbeeld over een jaar niet meer zijn?

Met het antwoord op deze vragen kunt u meer rekening houden met uw toekomstige personeelsbehoefte. Bijvoorbeeld bij het werven van nieuwe mensen of het vasthouden van de medewerkers die voor u belangrijk zijn. 

2. vinden: proactief werven en selecteren

In 2013 had bijna één op de vier bedrijven moeite om geschikt personeel te vinden, zo blijkt uit onderzoek van Randstad. Talentmanagement kan helpen om meer grip te krijgen op uw personeelsbestand.

3. binden: investeren in aantrekkelijk werkgeverschap

Naast talentmanagement is uw reputatie als werkgever in deze tijd van snel wisselende marktomstandigheden en meer flexibele dienstverbanden misschien wel belangrijker dan ooit.

talentmanagement: een beter rendement voor uw bedrijf

Investeren in talentmanagement levert steeds meer op omdat u daardoor beter kunt inspelen op de veranderingen in uw markt. Als u beter weet welke talenten u nodig heeft, dan leidt dat tot:

  • betrokken en gemotiveerde medewerkers
  • effectievere inzet van personeel
  • behoud van kennis en expertise
  • dalende kosten van verloop en verzuim.
  • lagere kosten voor werving en selectie

Kortom: investeren in talentmanagement vertaalt zich direct in een beter rendement voor uw bedrijf!