Uw medewerkers kunnen het succes van het bedrijf beïnvloeden. Daarom is het vooral in moeilijke tijden belangrijk om de juiste mensen aan te trekken. Bent u een aantrekkelijke werkgever waar talentvolle werknemers hun ambities kunnen waarmaken?

hoe zorgt u ervoor dat u een aantrekkelijke werkgever bent en blijft

Een reputatie als aantrekkelijke werkgever was altijd al belangrijk. Maar in deze tijd van snel wisselende marktomstandigheden en meer flexibele dienstverbanden is het zijn van een aantrekkelijke werkgever misschien wel belangrijker dan ooit. Concurrerende arbeidsvoorwaarden, zoals de hoogte van het loon, spelen een rol. Voor veel mensen is werk ook belangrijk vanwege:

 • sociale contacten
 • erkenning (van vaardigheden en vakmanschap)
 • plezier
 • ontwikkeling (van vaardigheden)
 • gezondheid (werken is gezond)
 • zingeving (‘doe ik ertoe?’)

zo wordt u een aantrekkelijke werkgever

Vergroot uw aantrekkingskracht als werkgever door aandacht te besteden aan:

 • aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden op maat 
  Een aantrekkelijke werkgever biedt een concurrerend pakket aan arbeidsvoorwaarden. Als u wilt testen of uw arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk genoeg zijn, kunt u checken of ze marktconform zijn (wat doet de concurrent; zijn er branchegegevens en benchmarks beschikbaar) en checken of wat u te bieden heeft wel voldoende zichtbaar is. Bedenk ook dat arbeidsvoorwaarden uit meer bestaan dan alleen loon, pensioen, eventueel een auto, vergoedingen en dergelijke. Uw werknemers hebben ook behoefte aan aandacht voor ontwikkeling en vitaliteit, aan kansen om werk en privé goed te combineren en aan een stimulerende werksfeer. Inspiratie nodig? Ontdek 10 stimulerende maatregelen om uw personeel te motiveren.
 • kansen voor persoonlijke groei en ontwikkeling 
  Een leven lang leren wordt steeds belangrijker. Een aantrekkelijke werkgever biedt kansen voor ontwikkeling. Daardoor beschikt u over medewerkers die nieuwe uitdagingen in het werk aankunnen. Uw medewerkers onderhouden hun mogelijkheid om productief aan het werk te blijven. Bij u, maar ook bij een andere werkgever als u geen werk meer voor ze heeft.
 • motiverend leidinggeven en sturen op resultaat 
  Een aantrekkelijke werkgever motiveert medewerkers door ze meer vrijheid én meer verantwoordelijkheid te geven. U krijgt daar veel voor terug: niet alleen een grotere binding en betrokkenheid, minder verzuim en ongewenst verloop maar ook verbeteringen in kwaliteit en productiviteit.
 • duurzame inzetbaarheid 
  Focus op duurzame inzetbaarheid is belangrijk als u een aantrekkelijke werkgever wilt zijn. Het gaat er vooral om dat medewerkers een leven lang vitaal, competent en productief kunnen blijven. Bespreek met uw medewerkers of het werk nog bij hun vaardigheden past, of ze in staat zijn mee te bewegen met veranderingen en of ze nieuwe vaardigheden willen en kunnen leren.
 • gelijke behandeling van vaste en flexibele krachten  
  Iedere medewerker is een collega. Een aantrekkelijke werkgever behandelt alle medewerkers gelijkwaardig. Zij ervaren aanzienlijk minder verloop onder flexibele krachten, en daardoor minder wervings- en introductiekosten en meer kwaliteit in het werk. Ook flexibele medewerkers zijn er trotser en meer betrokken: ze horen bij het team en ervaren meer werkzekerheid.