Op deze pagina

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt flexibel werken en variërende werktijden belangrijk. Werkgevers kunnen zich ervoor inspannen om dit mogelijk te maken. De afspraken over (flexibele) werktijden moeten uiteraard altijd worden gemaakt binnen de wettelijke kaders.

wettelijke kaders

  • Werk- en rusttijden zijn aan regels gebonden, die voor een groot deel in de Arbeidstijdenwet (ATW) staan. Voor kinderen, jongeren en zwangere werkneemsters gelden speciale regels.
  • Wil de werknemer zijn arbeidsduur, arbeidstijden of arbeidsplaats blijvend aanpassen, dan kan hij op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) een verzoek indienen bij zijn werkgever. De werkgever mag zo’n verzoek alleen weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit is een zware toets.
  • Komt de werkgever in de problemen vanwege uitzonderlijke gebeurtenissen, dan kan hij de werktijd van zijn werknemers (tijdelijk) verkorten.

arbeidstijdverkorting (atv) of arbeidsduurverkorting (adv)

In de cao of andere bedrijfsregeling kunnen afspraken over arbeidstijdverkorting (ATV) of arbeidsduurverkorting (ADV) zijn opgenomen. 

verschil tussen ADV en ATV

Het verschil tussen arbeidsduurverkorting (ADV) en arbeidstijdverkorting (ATV) is de manier waarop de werknemer zijn vrije uren kan opnemen.

Bij arbeidsduurverkorting werkt de werknemer wekelijks meer dan de afgesproken hoeveelheid arbeidsuren. Die extra gewerkte uren kan hij op een later moment opnemen als verlof.

Bij arbeidstijdverkorting kan de werknemer een aantal roostervrije dagen per jaar opnemen. Vaak bepaalt het bedrijf op welke dag, middag of ochtend werknemers deze vrije tijd moeten opnemen. In andere gevallen worden deze dagen of dagdelen vastgesteld in overleg tussen de werknemer en de werkgever.

verschil tussen ADV/ATV en vakantiedagen

Vakantiedagen zijn een wettelijk recht. Maar ADV/ATV is een afspraak tussen de werkgever en de werknemer. Omdat ADV/ATV niet wettelijk is vastgelegd, wordt het meestal in de cao geregeld. Het is ook mogelijk dat het in een bedrijfsregeling is vastgelegd.

achtergrond

Arbeidstijdverkorting is in de tweede helft van de jaren tachtig in het leven geroepen om de hoge werkloosheid terug te dringen; het beschikbare werk zou hiermee over een groter aantal personen kunnen worden verdeeld. Veel werknemers hebben zo een aantal extra vrije dagen gekregen.

arbeidsduurverkorting

Een receptioniste heeft een arbeidsovereenkomst waarin staat dat ze 38 uur per week moet werken. In werkelijkheid werkt ze 40 uur per week. Dan bouwt ze wekelijks twee adv-uren op. Iedere vier weken bouwt ze zo een verlofdag op.