Om werk en privé (beter) te kunnen combineren, willen veel mensen graag flexibel kunnen werken. Dat geldt voor hun werkplek maar ook voor hun werktijden. Als werkgever kun je hierover afspraken maken met je medewerkers. Deze afspraken moeten natuurlijk altijd passen binnen de wettelijke regels.

Op deze pagina:

wettelijke regels

conceptwet werken waar je wilt

Begin 2021 is het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet flexibel werken (Wfw), met als doel om werknemers het recht op thuiswerken te geven. Zo krijgen je medewerkers meer vrijheid in hoe zij de balans tussen het werken op een werklocatie en het werken thuis willen organiseren. De Tweede Kamer moet nog over het wetsvoorstel stemmen. Het is niet duidelijk of de voorgestelde wetswijziging er ook gaat komen.