Verlof is een periode waarin je medewerker betaald of onbetaald vrij heeft in verband met een gebeurtenis in zijn leven. Elke verlofvorm kent eigen voorwaarden. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Deze wet maakt het voor werknemers gemakkelijker om werk en privé te combineren, zodat het aantrekkelijker is om te (blijven) werken.

Verlof is iets anders dan vakantie: een periode waarin je medewerker betaald vrij heeft. 

Op deze pagina

wet arbeid en zorg (wazo)

In de Wazo zijn de volgende verlofregelingen opgenomen: 

Bij de (meestal kortdurende) verlofregelingen betaal je, als werkgever, het salaris van je medewerker gewoon door. Of je medewerker krijgt een uitkering, die al dan niet via jou wordt uitbetaald. Bij onbetaald (en meestal langdurig) verlof moet je medewerker zelf voor inkomen zorgen.

tip:

Met de Verlofregelaar van het ministerie van SZW kunnen medewerkers checken waar ze recht op hebben.

cao en verlof

De Wazo geldt in principe voor iedereen die in dienstverband werkt. Maar veel medewerkers vallen onder een cao waarin ook afspraken staan over het combineren van werk en privé. Deze gaan soms verder dan de wettelijke maatregelen, maar soms ook minder ver (als dat wettelijk is toegestaan).

Als er in de cao die geldt voor jouw bedrijf of branche geen verlofregels staan, kun je er als werkgever voor kiezen zelf regels voor je eigen bedrijf af te spreken met je medewerkers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • voorwaarden voor het opnemen van (onbetaald) verlof

  • procedures voor het aanvragen van verlof

  • een minimum- en maximumduur van het verlof.

delen van verlofdagen

Soms bieden de mogelijkheden van zorg- en/of calamiteitenverlof iemand niet voldoende ruimte. Dan kan het een oplossing zijn om verlofdagen van collega’s over te nemen. Medewerkers die bovenwettelijke vakantiedagen over hebben, mogen deze dan (vrijwillig) afstaan aan collega’s die tijdelijk te maken krijgen met intensieve zorgtaken.

bijzonder of buitengewoon verlof (niet in de wazo)

Bijzonder of buitengewoon verlof - verlof voor bijvoorbeeld een huwelijk, uitvaart of verhuizing - is niet in de wet geregeld. Afspraken hierover staan in de cao of arbeidsovereenkomst. Of je kunt zelf afspraken met je medewerkers maken en die opnemen in de verlofregels voor je bedrijf.