De Participatiewet is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Bijvoorbeeld mensen met een (chronische) ziekte of handicap of mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. 

Op deze pagina

inhoud participatiewet

De Participatiewet houdt in grote lijnen het volgende in:

  • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de mensen die kunnen werken, maar het zonder steuntje in de rug niet redden op de arbeidsmarkt. Zij hebben de regie in de Werkpleinen in 35 arbeidsmarktregio’s.

  • Een Wajong-uitkering is alleen mogelijk voor mensen die helemaal niet meer kunnen werken (‘volledig en duurzaam arbeidsongeschikt’). Wie nog wel kan werken, valt onder de Participatiewet en kan de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering.

  • Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen. 

  • Iemand die geen werk kan vinden en niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien, kan recht hebben op een bijstandsuitkering.

ondersteuning voor werkgevers

Ook werkgevers spelen een actieve rol bij de Participatiewet. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er binnen de organisatie zijn voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen, kunnen ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten. Een paar voorbeelden van de mogelijkheden:

beschut werk

Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking kunnen soms alleen werken onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. De gemeente kan hem of haar in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden laten werken. Men noemt dit dan beschut werk. Vaak gebeurt dit bij een sociaal werkbedrijf.

Wil je weten welke werknemers precies onder de doelgroep van de Participatiewet vallen? Kijk dan op UWV.nl. Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over het werken met een arbeidsbeperking.