De kinderbijslag is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen.

Op deze pagina

recht op de kinderbijslag

Volgens de Algemene kinderbijslagwet (AKW) heeft iedereen die in Nederland woont of hier in dienstbetrekking werkt, in principe recht op kinderbijslag voor eigen, stief- of pleegkinderen tot 18 jaar. Voorwaarde is dat diegene de kinderen onderhoudt.

Voor kinderen van 16 en 17 jaar zijn er andere regels voor de kinderbijslag dan voor jongere kinderen. Ouders kunnen kinderbijslag krijgen als hun kind:

  • overdag op school zit en bezig is met het behalen van een startkwalificatie (minimaal mbo-diploma niveau 2, havo- of vwo-diploma) of

  • is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie of

al een startkwalificatie heeft gehaald, niet te veel verdient en nog geen studiefinanciering kan aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Kinderen die jonger zijn dan 16 jaar mogen onbeperkt verdienen. Bijvoorbeeld met een bijbaantje of stage. Voor kinderen van 16 en 17 jaar geldt een maximumbedrag (zie hierna).

Als het kind naar het hbo of de universiteit gaat, kan hij zelf studiefinanciering aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De kinderbijslag stopt dan.

hoogte van de kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag is van veel factoren afhankelijk. Zo krijgen ouders meer kinderbijslag als hun kind 6 jaar wordt en gaat het bedrag opnieuw omhoog als het kind 12 jaar wordt. Als compensatie voor de hogere kosten kunnen ouders recht hebben op dubbele kinderbijslag. Meer informatie en de actuele bedragen staan op de website van SVB.

inkomen kind en bijverdienen

Kinderen mogen onbeperkt bijverdienen. Per 1 januari 2020 zijn er ook geen extra regels meer voor kinderen van 16 of 17 jaar.

aanvraag kinderbijslag

Bij de aangifte van de geboorte van een kind bij de Burgerlijke Stand worden de gegevens van de ouders en het kind meteen doorgegeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de ouders een bericht toestuurt met de mededeling dat zij de aanvraag via internet kunnen indienen. Bij immigratie, emigratie en adoptie moeten ouders zelf met hun DigiD de kinderbijslag bij de SVB opvragen.

einde van de kinderbijslag

De kinderbijslag stopt altijd als het kind 18 jaar wordt. De SVB houdt dit zelf in de gaten. Om te bepalen wanneer de kinderbijslag precies stopt, kijkt de SVB naar de eerste dag van het kwartaal waarin het kind 18 jaar wordt. Is het kind op de eerste dag van het kwartaal nog geen 18, dan krijgen de ouders nog voor dat hele kwartaal kinderbijslag. Daarnaast kan de kinderbijslag om verschillende andere redenen stoppen.

De ouders moeten zelf informatie aan de SVB doorgeven die van belang is voor het recht op kinderbijslag, zoals echtscheiding, adreswijzigingen, inkomsten van het kind en vertrek naar het buitenland.