De OR is bevoegd zelfstandig commissies in te stellen. Een commissie kan bepaalde onderdelen van het werk van de ondernemingsraad overnemen. We kennen zogeheten OR-commissies en de bedrijfscommissie.

or-commissies

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent drie soorten OR-commissies:

  • de vaste commissie
    Deze behandelt voor de OR een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld de commissie voor veiligheid, gezondheid en welzijn, een verkiezings- of jongerencommissie. De meerderheid van de leden van zo’n commissie moet OR-lid zijn.
  • de onderdeelcommissie
    Deze behandelt de zaken van een zelfstandig onderdeel van een organisatie. In een dergelijke commissie zitten werknemers van die afdeling en eventueel OR-leden.
  • de voorbereidingscommissie
    Deze bereidt een onderwerp voor dat de OR wil gaan behandelen, bijvoorbeeld een advies over de benoeming van een bestuurder. De commissie wordt voor een bepaalde tijd ingesteld en er kunnen naast OR-leden ook andere werknemers in zitten.

bedrijfscommissie

Een bedrijfscommissie heeft als belangrijkste taak te bemiddelen en te adviseren in een geschil tussen een ondernemingsraad en een werkgever. Bemiddeling door de bedrijfscommissie gebeurt op vrijwillige basis. Een OR die een conflict heeft met de werkgever kan ook direct naar de kantonrechter stappen.

Er zijn drie landelijke bedrijfscommissies voor de profit- en de non-profitsector en een voor de overheid. De bedrijfscommissies zijn ingesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER). Werkgevers- en werknemersorganisaties wijzen elk de helft van de leden aan. Meer informatie staat op Bedrijfscommissie.nl.