Sollicitanten of werknemers die zich ongelijk behandeld voelen, kunnen hun bezwaar eerst bij de werkgever kenbaar maken. Komen zij er samen niet uit, dan kan de sollicitant of werknemer zich richten tot de ondernemingsraad, een antidiscriminatiebureau, MiND, het College voor de Rechten van de Mens of de rechter.

Op deze pagina

antidiscriminatiebureau

In Nederland bestaat een uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus, waar iedereen met een vraag of een klacht over discriminatie terecht kan voor hulp en advies. Daarnaast geven de bureaus voorlichting en advies over discriminatie op scholen en bij bedrijven. De adressen zijn te vinden op discriminatie.nl. Antidiscriminatiebureaus behandelen geen klachten over discriminatie op internet. Voor discriminatie op internet kan men terecht bij MiND.

meldpunt internet discriminatie (mind)

Mensen die vinden dat zij online gediscrimineerd worden, bijvoorbeeld door teksten op sociale media als Twitter en Facebook, forums of websites, kunnen dit online melden bij MiND. MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet.

college voor de rechten van de mens

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland. Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt, kan bij het College voor de Rechten van de Mens een klacht indienen. Als er sprake is van stelselmatig onderscheid kan onderzoek ook plaatsvinden op initiatief van het College zelf. Ook werkgevers en werknemers, vakbonden, werkgeversorganisaties en ondernemingsraden kunnen het College om advies vragen over de wetgeving voor gelijke behandeling. Kijk voor alle informatie over de hulp van het College voor de Rechten van de Mens op mensenrechten.nl.

de rechter

Iemand die gediscrimineerd wordt, kan zijn zaak ook rechtstreeks, of via een belangenorganisatie, aan de rechter voorleggen. Dit kan hij meteen doen of nadat het College voor de Rechten van de Mens een oordeel heeft gegeven. De rechter buigt zich vervolgens over de zaak en kan dan bijvoorbeeld een schadevergoeding toekennen. Indien het College eerder een oordeel over de betreffende kwestie heeft uitgebracht, moet de rechter dit bij een eventuele rechtszaak meenemen in de toelichting op het vonnis. Als de rechter van het oordeel van het College afwijkt, mag hij dat alleen gemotiveerd doen.