Werkgevers die personeel uit het buitenland in dienst willen nemen, moeten eerst bekijken of ze aan een aantal voorwaarden voldoen, voordat ze een werkvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) mogen aanvragen.

Op deze pagina

Welke werkvergunning de werkgever moet aanvragen, is afhankelijk van de periode dat de buitenlandse werknemer in Nederland komt werken. Komt hij voor korter dan drie maanden naar Nederland, dan vraagt de werkgever een tewerkstellingvergunning (twv) aan. Gaat het om een periode van langer dan drie maanden, dan vraagt de werkgever een GVVA aan.  

aanvraag tewerkstellingsvergunning (twv)

UWV noemt onder meer de volgende voorwaarden:

  • de werkgever heeft zich voldoende ingespannen om personeel uit Nederland of een van de EU-, EER-landen of Zwitserland te werven
  • de werkgever heeft de vacature ten minste vijf weken vóór het aanvragen van de werkvergunning gemeld bij UWV. Voor moeilijk te vervullen functies geldt een zoekperiode van minimaal drie maanden
  • de werknemer heeft (of krijgt) een geldige verblijfsvergunning (voor het verrichten van arbeid)
  • de werknemer gaat ten minste het volledige minimumloon per maand verdienen, ongeacht of hij de werkzaamheden in deeltijd gaat verrichten
  • de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden of arbeidsverhoudingen in het bedrijf liggen minimaal op het niveau dat wettelijk vereist is en/of in de bedrijfstak gebruikelijk is (men moet bijvoorbeeld het cao-loon betalen dat van toepassing is)
  • de werknemer is ouder dan 18 jaar
  • er is passende huisvesting voor de werknemer beschikbaar
  • de werkgever heeft in de afgelopen vijf jaar geen boete gehad voor overtreding van arbeidswetten.

De werkgever moet de aanvraag voor een werkvergunning indienen bij UWV Bureau Tewerkstellingsvergunningen. 

aanvraag gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (gvva)

Een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) is een verblijfsvergunning en een werkvergunning ineen. De werkgever moet deze aanvragen voor alle werknemers en stagiairs die niet uit de EER of Zwitserland komen en langer dan drie maanden in Nederland werken en verblijven.

Als de werkgever voldoet aan de aan de voorwaarden voor een werkvergunning, kan hij de aanvraag voor een GVVA bij de IND indienen.

Let op: voor werkgevers uit de Aziatische horeca gelden speciale regels.

toezicht door de inspectie szw

De Inspectie SZW ziet erop toe dat werkgevers én werknemers zich aan de wet houden en voert daartoe inspecties uit bij bedrijven en instellingen.