De Inspectie SZW ziet erop toe dat werkgevers van buitenlandse werknemers zich aan de wet- en regelgeving voor buitenlandse werknemershouden en voert daartoe inspecties uit bij bedrijven en instellingen. Het gaat dan onder meer om de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

Op deze pagina

handhaving wet arbeid vreemdelingen (wav)

De werkgever is in overtreding als hij een vreemdeling in Nederland werk laat verrichten zonder dat hij een werkvergunning (twv) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) heeft voor die persoon. Ook bij het inlenen van personeel zijn de opdrachtgevers en/of uitzendorganisatie verantwoordelijk voor een werkvergunning. De Inspectie SZW kan bij overtreding een boete opleggen van € 8.000 (normbedrag) per illegaal werkende werknemer. Wanneer meerdere overtredingen zijn begaan, zullen ook meerdere en hogere boetes worden opgelegd.

handhaving wet aanpak schijnconstructies (was)

Met ingang van 1 januari 2017 is de werkgever op basis van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) aan regels gebonden voor inhouding op, of verrekening met het loon. Hij moet het doel van de inhouding of verrekening vermelden op de loonstrook van hun werknemers. In principe mag het loon na aftrek van vergoedingen niet lager zijn dan het netto equivalent van het wettelijk minimumloon. Deze bepaling geldt uiteraard ook voor buitenlandse werknemers.

handhaving wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de eu (wagweu)

Buitenlandse werkgevers die hun personeel naar Nederland detacheren moeten er van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), voor zorgen dat bepaalde minimale voorwaarden van het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing zijn op hun werknemers. Werkgevers die zich niet aan de WagwEU houden, lopen het risico op een boete van maximaal € 12.000.