Sommige werkgevers laten hoogopgeleide werknemers uit het buitenland overkomen vanwege hun technische of wetenschappelijke kennis. Onder bepaalde voorwaarden hebben zij dan geen werkvergunning (twv) nodig. Nederland heeft een eigen regeling voor deze kennismigranten.

Op deze pagina

voorwaarden voor kennismigranten

De werkgever kan alleen een kennismigrant naar Nederland laten komen als hij een erkend referent is. Daarnaast moet de kennismigrant:

 • een geldig paspoort hebben
 • geen gevaar vormen voor de openbare orde of de nationale veiligheid
 • in Nederland een zorgverzekering afsluiten
 • zich in Nederland laten onderzoeken op tuberculose (tbc). Voor werknemers afkomstig uit bepaalde landen geldt een vrijstelling van deze onderzoeksplicht
 • een arbeidsovereenkomst hebben met een werkgever in Nederland
 • voldoen aan de gestelde looneis

De werkgever moet de kennismigrant een inkomen betalen dat boven een vastgestelde grens ligt. Deze inkomensgrens wordt elk jaar in januari door de IND geïndexeerd.

erkenning als referent

Werkgevers die kennismigranten in dienst willen nemen, moeten zich laten erkennen als referent en kunnen daarmee profiteren van een versnelde toelatingsprocedure. De referent is een persoon of organisatie (bijvoorbeeld een bedrijf of onderwijsinstelling) die belang heeft bij de komst van een vreemdeling. Referenten mogen zelf verblijfsaanvragen indienen voor de vreemdeling. Ook kunnen zij bezwaar en beroep instellen. Deze erkenning als referent is ook nodig om werknemers van buiten de EU, EER of Zwitserland naar Nederland te halen voor een verblijf langer dan drie maanden. Meer informatie over de erkenning als referent staat op de website van de IND.

procedure in dienst nemen kennismigrant

Als een kennismigrant naar Nederland komt om arbeid te verrichten voor meer dan drie maanden, hoeft de werkgever geen werkvergunning aan te vragen. Wel zal de werkgever een verblijfsvergunning aan moeten vragen. 

machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)

Voor een verblijf van meer dan drie maanden in Nederland heeft de werknemer in veel gevallen een speciaal visum nodig. Dit heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). De mvv is een document waarmee de toekomstig werknemer naar Nederland kan reizen.

Als een mvv nodig is, vraagt de werkgever een mvv en een verblijfsvergunning ineen aan via de procedure voor Toegang en Verblijf (tev). Dit doet hij bij de IND. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan de kennismigrant na enkele weken zijn mvv afhalen bij de Nederlandse ambassade in zijn land. Daarna heeft hij drie maanden de tijd om Nederland in te reizen. Na aankomst in Nederland kan hij binnen twee weken zijn verblijfsvergunning ophalen bij de IND. wanneer heeft een buitenlandse medewerker geen mvv nodig? De werknemer heeft geen mvv nodig als hij uit de EU, EER en Zwitserland komt. Dat geldt ook als de werknemer uit één van de volgende landen komt:

 • Australië
 • Canada
 • Japan
 • Monaco
 • Vaticaanstad
 • Nieuw-Zeeland
 • Verenigde Staten
 • Zuid-Korea

procedure indien geen mvv nodig

Heeft de kennismigrant geen mvv nodig? Dan kan de werkgever de aanvraagprocedure voor de verblijfsvergunning starten. Dat kan de werkgever het beste doen als de werknemer nog in het buitenland is. Dan is het makkelijker om de benodigde documenten te verkrijgen en is het zeker dat de werknemer niet voor niks naar Nederland reist.

duur en kosten van de procedure

Als de werkgever erkend referent is, beslist de IND vaak al binnen twee weken. Voorwaarde is wel dat de aanvraag volledig is. Als een werkvergunning of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid nodig is, heeft de IND circa zeven weken nodig. Op een aanvraag van niet-erkende referenten, beslist de IND vaak binnen 90 dagen. De werkgever moet leges betalen als hij een aanvraag voor een mvv en een verblijfsvergunning indient. De IND geeft geen geld terug als de aanvraag wordt afgewezen. Op de website van de IND staat een overzicht van de legestarieven.