De werkgever kan zijn werknemer een auto ter beschikking stellen. Dit blijft buiten de werkkostenregeling (WKR). Als de werknemer de auto meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé gebruikt, moet hij belasting betalen door middel van een bijtelling bij zijn loon.

Op deze pagina

bijtelling

Bijtelling is het bedrag dat bij het loon wordt opgeteld als de ‘auto van de zaak’ privé wordt gebruikt. Voor het berekenen van de bijtelling gebruikt de werkgever de catalogusprijs als basis. De verantwoordelijkheid voor de juiste verwerking van de bijtelling ligt bij de werkgever. Van belang is bijvoorbeeld dat de cataloguswaarde van de betreffende auto juist wordt vastgesteld en dat het juiste bijtellingstarief wordt toegepast.

De catalogusprijzen van auto’s die sinds 1 januari 2011 voor het eerst zijn geregistreerd, zijn te vinden in een online database van de RDW. Voor oudere auto’s kan men de historische prijslijsten van de officiële importeurs gebruiken.

tarieven bijtelling

Als een (normale) auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé wordt gebruikt, geldt een bijtelling voor dat privégebruik van 22% van de waarde van de auto. Voor volledig elektrische auto’s kan de werknemer in aanmerking komen voor een verlaagde bijtelling van 8%.

elektrische auto’s

Voor elektrisch aangedreven nul-emissieauto’s met een catalogusprijs van maximaal € 45.000 geldt per 1 januari 2020 het verlaagde bijtellingspercentage van 8%. Voor het deel boven de € 45.000 geldt een bijtelling van 22%. Voor auto’s die rijden op waterstof geldt de verlaagde bijtelling van 8% voor de hele grondslag.

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot met een datum eerste toelating vóór 1 januari 2017 waarbij de termijn van 60 maanden voorbij is, geldt vanaf 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 7% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven € 50.000 geldt de algemene bijtelling van 25%. Vanaf 2026 geldt voor alle elektrische auto’s 22% bijtelling. Er is dan geen fiscaal voordeel meer voor zuinige auto’s.

duur bijtellingspercentage

Het bijtellingspercentage voor auto’s geldt voor een periode van zestig maanden. Deze periode gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken. Direct na afloop van de periode van zestig maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

bewijslast bijtelling

Als een werknemer aangeeft dat hij in het komende jaar niet meer dan 500 privékilometers zal rijden, kan de werkgever op grond hiervan de bijtelling achterwege laten. Maar de verantwoordelijkheid voor de juistheid hiervan ligt bij de werkgever. Met andere woorden: de bewijslast van het privégebruik ligt bij de werkgever. Als de ter beschikking gestelde auto ten onrechte niet of onjuist in de loonadministratie is vertoond, kan de werkgever rekenen op naheffingsaanslagen loonheffingen. Daarbij kunnen flinke boetes worden opgelegd.

verklaring geen privégebruik auto

De bewijslast kan echter worden verschoven naar de werknemer door middel van een ‘Verklaring geen privégebruik auto’. Als een werknemer verwacht dat hij niet meer dan 500 privékilometers op kalenderjaarbasis in een auto van de zaak rijdt, kan hij deze verklaring vooraf bij de Belastingdienst aanvragen en de afgegeven verklaring aan zijn werkgever overhandigen. Op basis van de afgegeven verklaring hoeft de werkgever dan geen loonheffingen meer in te houden en af te dragen over het privégebruik van de auto. De verklaring is voor onbepaalde tijd geldig.

bestelauto’s

Voor bestelauto’s hoeft er ook geen bijtelling op het loon plaats te vinden als aan een aantal voorwaarden is voldaan.
Werknemers die een bestelauto van de zaak uitsluitend zakelijk gebruiken, kunnen gebruikmaken van de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’. De werkgever hoeft dan geen bijtelling privégebruik auto bij het loon van de werknemer te tellen. Bovendien hoeft de werknemer geen rittenregistratie bij te houden.