Werkgevers zijn verplicht om na afloop van een kalenderjaar een opgave te verstrekken van wat de werknemer dat jaar heeft verdiend, ook als de werknemer er zelf niet om vraagt. Op deze jaaropgaaf staat vermeld wat er precies aan loonbelasting/premie volksverzekeringen is ingehouden en werkgeversheffing Zvw en premies werknemersverzekeringen zijn afgedragen.

Op deze pagina

Als de werknemer in de loop van het jaar uit dienst gaat of als de uitkering stopt, mag de werkgever de jaaropgaaf ook dan al geven.

inhoud jaaropgaaf

Op de jaaropgaaf moeten in ieder geval de volgende gegevens (over het afgelopen kalenderjaar) staan:

Tip: werkgevers kunnen een model-jaaropgaaf (2018) downloaden. Het model is ook opgenomen in het Handboek Loonheffingen, eveneens te downloaden via de website van de Belastingdienst.

De jaaropgaaf is vormvrij. De werkgever mag deze dus ook digitaal aan zijn werknemers verstrekken. Ook cumulatieve loongegevens op de salarisstrook kunnen als jaaropgaaf dienen. Voor de werknemers moet het dan wel duidelijk zijn dat de informatie op de digitale salarisspecificatie of op de laatste salarisstrook van het jaar hun jaaropgaaf is.

bewaarplicht jaaropgaaf

De werkgever moet de jaaropgaaf ten minste zeven jaar goed bewaren, omdat de Belastingdienst over deze periode gegevens kan opvragen en eventuele aanslagen kan opleggen.