Een werkgever die een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd wil beëindigen, heeft daarvoor meestal toestemming nodig van UWV of van de kantonrechter. Er zijn ook situaties waarin geen ontslagprocedure nodig is.

Op deze pagina

geen ontslagprocedure nodig

Er is geen ontslagprocedure nodig:

Voor bepaalde groepen werknemers is geen toestemming voor ontslag nodig. Voorbeelden daarvan zijn ambtenaren, onderwijzend en docerend personeel en statutair directeuren van vennootschappen. Wel moet de werkgever in een aantal gevallen vooraf ontslagadvies aan UWV vragen.

toestemming ontslag

Als er wel toestemming nodig is om een ontslagprocedure te starten, bepaalt de reden van ontslag wie de toestemming moet geven: UWV of de kantonrechter.

collectief ontslag

Als de werkgever om bedrijfseconomische redenen binnen drie maanden twintig of meer werknemers (werkzaam binnen één district van UWV) wil ontslaan, moet hij zich houden aan de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

hoger beroep bij ontslag

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen in hoger beroep gaan na de (al dan niet) afgifte van een ontslagvergunning door UWV of een (al dan niet) ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Er is hoger beroep mogelijk tot aan cassatie toe.