Pesterijen, agressie of seksuele intimidatie door collega's of cliënten kunnen de werksfeer behoorlijk verzieken. Medewerkers die het slachtoffer zijn van dit ongewenste gedrag kunnen lichamelijke en geestelijke klachten krijgen. Een te hoge (of juist te lage) werkdruk kan leiden tot werkstress of een burn-out. Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is de verzamelnaam voor alle risico's van werkdruk en ongewenst gedrag op het werk.

Op deze pagina

psychosociale arbeidsbelasting (PSA): wat is dat?

Als sprake is van ongewenste omgangsvormen of werkdruk, kan dit leiden tot werkstress en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en onderscheidt de volgende vormen:

Op het Arboportaal staat veel informatie over de verschillende soorten psychosociale arbeidsbelasting en wat je als werkgever kunt doen om jouw personeel te beschermen. 

de werkgever als beschermer

Als werkgever ben je, op grond van de Arbowet en het Burgerlijk Wetboek, verplicht om je medewerkers te beschermen door grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. In de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet je vastleggen met welke arbeidsrisico’s je medewerkers te maken kunnen krijgen. In het plan van aanpak van de RI&E moeten de maatregelen staan die deze risico's tegen moeten gaan. 

Als blijkt dat de werkgever in gebreke is gebleven, dan kan de Inspectie SZW de werkgever opdragen beleid te maken of aan te passen en zorgvuldig(er) met klachten van zijn medewerkers om te gaan.