Werkgevers die hun personeel willen opleiden, kunnen bij hun brancheorganisatie terecht. Bedrijfsopleidingen zijn meestal gericht op het aanleren van vakkennis, vaardigheden en attitudes voor onmiddellijke toepassing in een specifieke functie. Daarbij kan het gaan om het optimaliseren van de huidige werkzaamheden, maar ook om het vooruitlopen op toekomstige veranderingen.

Op deze pagina

opleidingen van brancheorganisaties

De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen opleidingsinstituut of afspraken met een extern instituut. Als het om een erkende opleiding gaat, hoeft de werkgever vaak niet zelf te betalen. De opleiding wordt dan betaald met scholingsgelden uit het opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) van de brancheorganisatie.

Natuurlijk moet ieder aangesloten bedrijf wel een jaarlijkse bijdrage storten. Vaak is dat een inhouding op het brutoloon van de werknemer plus een eigen bijdrage van de werkgever.

bedrijfsopleidingen

Bij bedrijfsopleidingen wordt vaak onderscheid gemaakt tussen functiegerichte opleidingen (opleidingen die een bijdrage leveren aan het realiseren van bedrijfsdoelstellingen) en opleidingen op het gebied van individuele ontwikkeling. Opleidingen die een bedrijf voor eigen medewerkers organiseert, noemen we ook wel incompany-opleidingen.

Soms ligt aan bedrijfsopleidingen een opleidingsbeleid ten grondslag waarin een vertaalslag is gemaakt van organisatiedoelstellingen naar benodigde competenties van medewerkers.

leren in de werkpraktijk

Naast formeel leren (leeractiviteiten die plaatsvinden binnen een georganiseerde en gestructureerde omgeving of context, zoals in een opleiding of cursus) leren medewerkers ook in de dagelijkse werkpraktijk. Deze vorm van leren wordt informeel leren genoemd. Informeel leren is onder andere leren van elkaar, samenwerken en het uitvoeren van nieuwe taken. Naast formeel en informeel leren, leren we ook van coaching en feedback. Deze vorm van leren wordt non-formeel leren genoemd. . Uit onderzoek blijkt dat 70% van het leren binnen organisaties informeel gebeurt, 20% non-formeel. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het belang van informeel leren en het stimuleren hiervan: informeel leren houdt de kennisproductie en -deling op peil die nodig is om snel in te spelen op de continue veranderingen, de wensen van opdrachtgevers en van klanten.

ondernemersplein.nl

Meer informatie over opleidingsmogelijkheden voor jouw personeel is verkrijgbaar bij jouw eigen brancheorganisatie, MKB-Nederland en VNO-NCW. Een complete lijst van alle brancheorganisaties in Nederland staat op Ondernemersplein.nl.