Als werkgever moet je je bij het uitvoeren van je arbobeleid laten ondersteunen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige, die je zieke medewerkers begeleidt en je adviezen geeft over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in je bedrijf. 

Op deze pagina

verplichte ondersteuning arbotaken

Je moet in ieder geval voor de volgende vijf arbotaken deskundige ondersteuning inschakelen:

Voor deze ondersteuning kun je kiezen uit een gecertificeerde arbodienst of een arbodeskundige. Kies je voor een contract met een gecertificeerd arbodienst, dan spreken we van de vangnetregeling. Zet je een arbodeskundige in, dan spreken we van de maatwerkregeling.

Het contract tussen de werkgever en de arbodienstverlener (arbodienst of bedrijfsarts) moet aan bepaalde minimumeisen voldoen. In dit basiscontract moet staan hoe de arbodienstverleners de verplichte taken van de werkgever uitvoeren. 

maatwerk- en vangnetregeling

Bij de maatwerkregeling bepaalt de werkgever zelf hoe en met wie hij de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelt. Hij kan ervoor kiezen om alle deskundige arbo-ondersteuning extern in te kopen, bijvoorbeeld bij een bedrijfsarts. Of hij kan alle deskundige arbo-ondersteuning intern organiseren, door middel van het in dienst nemen van arbodeskundigen (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige). De werkgever kan ook bovenstaande mogelijkheden combineren, bijvoorbeeld door een veiligheidsdeskundige aan te stellen en andere arbodeskundigen in te huren. 

Bij de vangnetregeling sluit de werkgever een contract met een gecertificeerde arbodienst. In dat contract staat welke ondersteuning de werkgever van de arbodienst krijgt. 

tip:

Meer informatie over de maatwerk- en vangnetregeling vind je op Arboportaal.

gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige

Een gecertificeerde arbodienst voldoet aan een aantal minimumeisen uit de Arbowet en de Arboregeling en heeft daarvoor een certificaat ontvangen. Deze eisen hebben betrekking op de deskundigheid, organisatie, uitrusting en het functioneren van arbodiensten. 

Er zijn intern en extern gecertificeerde arbodiensten. Intern gecertificeerde arbodiensten zijn arbodiensten die direct zijn aangesloten bij een specifiek bedrijf (meestal de grote bedrijven). Extern gecertificeerde arbodiensten zijn arbodiensten die niet zijn aangesloten bij een specifiek bedrijf.

Bij de gecertificeerde arbodiensten kun je terecht voor een gecertificeerde arbodeskundige. Arbodeskundigen zijn de bedrijfsarts, hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiekundige. Gecertificeerde arbodeskundigen kunnen ook zelfstandig werkzaam zijn.

Bij de arbodienst werken vaak ook andere professionals, zoals fysiotherapeuten, bedrijfsmaatschappelijke werkers, arbeidsdeskundigen en verpleegkundigen.

Werknemers hebben via de werkgeversvertegenwoordiging (OR of personeelsvertegenwoordiging) instemmingsrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract. 

tip:

Op de website van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) staat meer informatie over certificatie van arbodiensten en arbodeskundigen. Gecertificeerde deskundigen staan geregistreerd in het register van Hobéon SKO (hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeids- en organisatiedeskundige) en in het BIG-register (bedrijfsarts).