De Arbowet is een zogenaamde raamwet: er staan geen concrete bepalingen in voor het oplossen en voorkomen van arboproblemen. Die maatregelen staan wel in het Arbobesluit en de Arboregeling. En in de arbocatalogus, waarin staat hoe het bedrijf een veilige en gezonde werkplek kan zijn.

 

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte. Het arbobeleid moet in overleg met de ondernemingsraad of de (belanghebbende) werknemers opgesteld worden.

 

Werkgevers moeten zich volgens de Arbowet bij het uitvoeren van hun arbobeleid laten ondersteunen door een arbodienst of arbodeskundige, die adviezen geeft over het verbeteren van arbeidsomstandigheden en een zorgvuldige begeleiding van zieke medewerkers.