omscholen naar kansrijke beroepen in ICT en techniek

De Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek ondersteunt je als werkgever bij het aanbieden van een omscholingstraject aan medewerkers naar een baan in de ICT of techniek die beter aansluit op actuele maatschappelijke kansen en uitdagingen. Zoals de klimaat- en energietransitie, de aanpak van het woningtekort, digitalisering en cybersecurity. De regeling bevat een lange lijst van kansrijke beroepen in vijf segmenten. Het gaat om:

 • techniek-industrie (zoals monteurs, assemblagemedewerkers en pijpfitters)

 • techniek-bouw (zoals landmeters, kraanmachinisten, dakdekkers, metselaars en werkvoorbereiders)

 • voertuigentechniek (zoals automonteurs, scheepswerktuigkundigen en autospuiters)

 • techniek-installatie (zoals installateurs ventilatie en koeltechniek, elektriciens, telecom engineers en tekenaars installatie- en elektrotechniek)

 • ICT (zoals data analisten, security specialisten, systeembeheerders en -ontwikkelaars en software consultants).

De regeling is er niet alleen voor je huidige medewerkers. Ook als je iemand wilt omscholen uit een andere beroepsgroep kun je de subsidie aanvragen. Het gaat om een vast, eenmalig bedrag van € 3.750 per medewerker die een omscholingstraject gaat volgen. 

voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling, moet je als werkgever aan een heel aantal voorwaarden voldoen. Een kleine greep:

 • de medewerker voor wie de subsidie is bedoeld mag vóór 1 juli 2022 niet in de beroepsgroep hebben gewerkt waarvoor hij omgeschoold wordt

 • de medewerker mag tot twee jaar voorafgaand aan de aanvraag geen voortgezet onderwijs hebben gevolgd

 • de medewerker moet het nieuwe beroep voor minimaal de helft van de werktijd uitvoeren

 • de opleiding moet gestart zijn op of na 1 juli 2022 en niet later dan drie maanden na indiening van de aanvraag

 • het omscholingstraject moet minimaal € 7.500 kosten

 • je mag voor het omscholingstraject geen subsidie hebben ontvangen vanuit de subsidieregeling praktijkleren of de SLIM-regeling

 • het omscholingstraject leidt tot een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden na toewijzing van de subsidie.

Kijk voor alle voorwaarden op de website van  de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

aanvragen

Je kunt de subsidie tot en met 1 december 2022 (sluiting om 17:00 uur) aanvragen via mijn.rvo.nl. Er geldt een maximum van zes trajecten per werkgever.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besluit uiterlijk binnen acht weken na over je ingediende aanvraag. Bij akkoord krijg je de subsidie als voorschot uitbetaald. Als bij een controle blijkt dat je niet aan (een van) de voorwaarden voldoet, vordert RVO de subsidie terug. 

► Er is budget voor in totaal 2.666 omscholingstrajecten.