het Randstad implementatietraject

zorgeloos overstappen

Een accurate en soepele implementatie is de basis voor een optimale dienstverlening. Door alle wensen voor ingangsdatum van het contract goed in te richten leggen we een stevig fundament voor een vruchtbare samenwerking. Onze dedicated projectmanagers werken bij iedere implementatie volgens de PRINCE2-methodiek.

Onze projectaanpak is gericht op het ontzorgen en bieden van sturingsmogelijkheden aan u als opdrachtgever. We richten de processen voor u op maat in. Hierdoor dragen we maximaal bij aan proces-optimalisatie; en weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

onze nazorg: garantie voor succes

Randstad besteedt veel aandacht aan het afsluiten van de implementatie en blijft in het reguliere proces continu verbeteren waar mogelijk. Onze implementatie stopt dan ook niet nadat alle afspraken zijn geïmplementeerd. Na de uitvoering van de implementatie ziet onze nazorg er als volgt uit:

  1. gezamenlijk evalueren implementatietraject
  2. bepalen en uitvoeren vervolgacties
  3. afronden implementatietraject
  4. periodiek evalueren afspraken (Randstad managementrapportages)
  5. na 6 maanden controle en sturing op naleving afspraken

meer dan alleen implementeren

Randstad heeft veel ervaring met grote en complexe implementatie- en migratieprojecten, zoals UWV, SVB, Rijksoverheid, Ziggo en Friesland Campina. Daarbij blijven we streven naar verbetering en ontwikkeling. Uit ervaring weten we dat ook tijdens de contractperiode omstandigheden wijzigen en nieuwe inzichten ontstaan die kunnen leiden tot optimalisatie of een nieuw implementatietraject. Daarom zien we deze implementatie als een startpunt van een continu verbeterproces van onze dienstverlening. Deze continue verbeteraanpak leidt tot optimalisering van de samenwerking, werkprocessen, performance en klanttevredenheid.

meer weten?

Het overstappen naar een nieuw uitzendbureau vraagt veel van uw organisatie. Randstad zorgt bij iedere implementatie voor een geruisloze en tijdige overgang en borging van de continuïteit. Wilt u snel profijt hebben van de voordelen van uw nieuwe uitzendcontract? Neem dan contact op met één van onze projectmanagers via zorgeloosimplementeren@nl.randstad.com. Wij nemen binnen 1 werkdag contact met u op.