nadelen van payroll

de misverstanden over payroll en de feiten

Er bestaan veel ideeën over de nadelen van payroll, maar dit zijn eigenlijk misverstanden. Helaas staat dit een goed begrip van payroll in de weg. Randstad Payroll Solutions streeft naar een professionele invulling van het werkgeverschap bij payrolling. Vandaar dat we medeoprichter zijn van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO), de brancheorganisatie die toeziet op kwaliteit en transparantie van payroll in Nederland. Hieronder zijn de tien voornaamste misvattingen voor u op een rijtje gezet, zodat u uw ideeën over de nadelen van payroll kunt toetsen.

nadelen van payroll: misverstand 1

'Het is voor de payrollmedewerkers vooraf niet duidelijk dat zij via een payrollbedrijf werken.'

Feit: Deze situatie is niet aan de orde bij Randstad Payroll Solutions of andere leden van de VPO. Wij maken dit tijdig kenbaar aan de payrollmedewerker. Dat zijn wij bovendien verplicht als VPO-lid. Ook de opdrachtgever heeft de verplichting om hier vooraf duidelijkheid over te geven. Payrollmedewerkers treden vervolgens in dienst bij Randstad Payroll Solutions op basis van een arbeidsovereenkomst en gaan bij de opdrachtgever aan de slag.

nadelen van payroll: misverstand 2

'Opdrachtgevers gebruiken payroll als juridische constructie om werkgeversverplichtingen te ontlopen.'

Feit: De payrollmedewerker ontvangt van Randstad Payroll Solutions een regulier arbeidscontract. Payrollmedewerkers kunnen bij ons altijd rekenen op transparantie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten en begeleiding bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Om medewerkers tijdens ziekte zo goed mogelijk te begeleiden, hanteert Randstad Payroll Solutions de in de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling vastgelegde beleid rond ziekteverzuim. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar ons verzuimprotocol en de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling.

nadelen van payroll: misverstand 3

'Vaste medewerkers hebben betere arbeidsvoorwaarden dan payrollmedewerkers bij dezelfde organisatie.'

Feit: In de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling is vastgelegd dat payrollmedewerkers vanaf de eerste werkdag op gelijke beloning kunnen rekenen. Randstad Payroll Solutions kan uw arbeidsvoorwaarden matchen zodat er geen verschil is tussen de payrollmedewerkers en de mensen die bij u in vaste dienst zijn. We kunnen alles meenemen: vakantiedagen, ADV, vergoedingen, extra uitkeringen, ABP-pensioen etc.

nadelen van payroll: misverstand 4

'Payroll maakt het mogelijk om het ontslagrecht te omzeilen.'

Feit: De juridische relatie tussen Randstad Payroll Solutions en de payrollmedewerker wordt door bepalingen in het Burgerlijk Wetboek gereguleerd. Hierin staan de rechten en plichten vastgelegd die van toepassing zijn op een reguliere arbeidsovereenkomst en dus ook in het geval van payroll gelden. Onze klanten kiezen voor payroll zodat zij zich kunnen focussen op hun core business.

nadelen van payroll: misverstand 5

'Payrollmedewerkers hebben geen recht op doorbetaling bij ziekte.'

Feit: Conform de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling krijgt de payrollmedewerker maximaal twee jaar (gedeeltelijk) loon doorbetaald. Randstad Payroll Solutions beschikt over een verzuimprotocol en hanteert het beleid rond ziekteverzuim zoals vastgelegd in de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling. Afhankelijk van het contract ontvangt de payrollmedewerker op de eerste ziektedag wel of geen loon. Dit staat in het contract duidelijk aangegeven.

nadelen van payroll: misverstand 6

'Als payrollmedewerker heb je geen recht op scholing.'

Feit: Het recht op scholing voor payrollmedewerkers is ook vastgelegd voor leden van de VPO. Randstad Payroll Solutions heeft hier vorm aan gegeven in de vorm van online trajecten voor persoonlijke ontwikkeling en een aanbod uit meer de 1.000 opleidingen en cursussen. De online trajecten zijn ontwikkeld in samenwerking met Meurs HRM en geven payrollmedewerkers de mogelijkheid om zelfstandig te werken aan hun eigen ontwikkeling. Dit geeft hen meer regie over hun loopbaan en verhoogt de prestaties op de werkvloer.

nadelen van payroll: misverstand 7

'Als payrollmedewerker kun je geen contract voor onbepaalde tijd krijgen.'

Feit: Payrollmedewerkers starten vaak met een contract voor bepaalde tijd, maar Randstad Payroll Solutions heeft ook de mogelijkheid om een contract aan te bieden voor onbepaalde tijd. Als een opdracht onverhoopt toch eindigt, zetten wij ons in om uw payrollmedewerkers van werk naar werk te helpen. Na maximaal 5,5 jaar of 6 contracten zijn wij overigens verplicht om een contract voor onbepaalde tijd te geven. Net als andere leden van de VPO.

nadelen van payroll: misverstand 8

'Het is goedkoper om een payrollmedewerker in dienst te nemen dan een vast kracht.'
Feit: Uiteraard zijn er extra kosten verbonden aan de uitbesteding van (delen van) het administratief en juridisch werkgeverschap. Voor de dienstverlening van Randstad Payroll Solutions betaalt u een vergoeding bovenop de kosten van het personeel. Bij leden van de VPO, ontvangen payrollkrachten vanaf de eerste werkdag minimaal dezelfde beloning als medewerkers die in directe dienst zijn. Daar staat tegenover dat payroll u de mogelijkheid biedt om personeel in dienst te nemen zonder risico’s, volgens uw voorwaarden.

nadelen van payroll: misverstand 9

'Op de werkvloer zijn payrollmedewerkers niet gelijk aan de vaste krachten.'
Feit: Onderzoek (Ecorys, 2011) heeft aangetoond dat de payrollmedewerkers de sfeer op de werkvloer en de samenwerking met collega’s goed waarderen. Er is dus in de praktijk nauwelijks verschil met de vaste medewerkers. Bovendien is de afgelopen jaren de verscheidenheid aan arbeidsovereenkomsten steeds meer toegenomen, waardoor dit aspect steeds minder relevant wordt voor de samenwerking onderling.

nadelen van payroll: misverstand 10

'Pensioen opbouwen is bij payroll niet mogelijk.'
Feit: Payrollmedewerkers van Randstad Payroll Solutions van 21 jaar of ouder die 2 maanden in dienst zijn bouwen pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Flexsecurity. Dit is het eigen pensioenfonds van Randstad Payroll Solutions. Afhankelijk van de hoogte van het salaris wordt een bedrag oftewel de premie apart gezet, een zogeheten beschikbare premieregeling. Aansluiting bij het pensioenfonds van de opdrachtgever behoort vaak ook tot de mogelijkheden.

Meer weten? Wij informeren u graag over de mogelijkheden en voordelen van payroll voor uw organisatie!