payroll voor het onderwijs

De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Veranderende budgetten, wisselende leerlingaantallen, nieuwe wet- en regelgeving vragen om een vooruitziende blik en een goed aanpassingsvermogen. Payroll kan hierbij een oplossing zijn. Het uitgangspunt is dat u zelf uw medewerkers selecteert. Randstad Payroll Solutions vervult vervolgens de rol als juridisch werkgever. Wij nemen de volledige administratie en contractbeheer van u over. Dit bespaart u tijd en wachtgeldrisico’s.

voordelen van payroll voor het onderwijs:

  • Uitbesteden van het juridisch werkgeverschap.
  • Geen wachtgeldverplichting.
  • Administratieve lasten uitbesteed.
  • Geen financiële verrassingen achteraf dus makkelijker budgetteren.
  • Meer flexibiliteit en meer tijd om nieuwe mensen beter te leren kennen.
  • Ook ABP-pensioen is mogelijk.

Randstad Payroll Solutions heeft veel ervaring opgedaan in het onderwijs. Wij zijn actief in primair en voorgezet onderwijs, in beroeps- en volwasseneneducatie, in hbo en wo. Wij kennen uw sector en de uitdagingen als geen ander en denken graag met u mee voor een oplossing op maat.