payroll voor ondernemers

Steeds meer ondernemers in het mkb maken gebruik van de payroll diensten van Randstad. U werft en selecteert uw eigen medewerkers en bepaalt de arbeidsvoorwaarden en de dagelijkse gang van zaken op kantoor. Wij worden juridisch werkgever en dragen het risico bij ontslag en ziekte. Ook nemen wij de salaris- en personeelsadministratie van u over. Bovendien kunnen wij u ondersteunen bij vragen op hr-gebied. Zo kunt u uw werkgeversrol met succes vervullen, zonder dat het ten koste gaat van uw kernactiviteiten.

professioneel ondernemen met payroll houdt in

  • meer flexibiliteit in uw personeelsbestand
  • minder werkgeversrisico’s (ziekte en ontslag)
  • eenvoudigere salaris- en personeelsadministratie online
  • ruimere mogelijkheden van proeftijd en keten van contracten