visie goed werkgeverschap

Randstad Payroll Solutions hecht grote waarde aan het goed vertegenwoordigen van de belangen van de payrollmedewerkers. Werkplezier en tevredenheid bij de medewerkers zorgt voor een optimale inzet en voor betrokkenheid bij uw organisatie. Daarom besteden wij veel aandacht aan goed werkgeverschap. Onze visie op goed werkgeverschap is gebaseerd op:  

  • optimale samenwerking tussen de payrollmedewerker, uw organisatie en Randstad Payroll Solutions als juridisch werkgever
  • het aanbieden van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor de medewerker; volgens de arbeidsvoorwaardenregeling zoals deze bij u van toepassing is voor uw vaste medewerkers
  • langdurige samenwerkingsverbanden zodat optimaal kan worden gewerkt aan het binden van de juiste mensen aan uw organisatie
  • excellente ziekteverzuimbegeleiding door een dedicated verzuimteam Health@Work. De professionele begeleiding van uw medewerkers bij ziekte en re-integratie wordt door een vaste casemanager van dit team uitgevoerd. Dankzij de professionele begeleiding door het verzuimteam van Randstad Payroll Solutions kennen wij een laag verzuimpercentage
  • het vergroten van duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en mobiliteit van de medewerkers door het aanbieden van verschillende programma’s en coaching op het gebeid van persoonlijke ontwikkeling, employability en vitaliteit
  • deskundig advies en begeleiding van de medewerkers; Randstad Payroll Solutions heeft een eigen hr-afdeling (HR Flex) die zich o.a. bezig houdt met coaching gericht op ontwikkeling en vitaliteit, mobiliteitstrajecten, oplossen van (dreigende) arbeidsconflicten, bieden van scholingstrajecten en regievoering aangaande de uitvoering van ons verzuimbeleid, mocht de opdracht van een vaste payrollmedewerker eindigen, dan gaan wij samen op zoek naar een nieuwe passende baan.

Randstad Payroll Solutions is een ervaren en professionele payroll-partner. Ook voor uw organisatie kan payroll een mogelijkheid zijn en voordelen bieden. Lees hier een aantal van de voordelen die wij voor u op een rijtje hebben gezet.