Wil je werknemers met een arbeidsbeperking een kans geven en hen binnen jouw bedrijf laten werken? Of heb je vragen over de Participatiewet en de uitvoering daarvan? Als hr-expert helpen wij je graag met het opbouwen van een maatschappelijk verantwoord personeelsbestand.

De overheid wil werkgevers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Sinds 1 januari 2015 is de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling, de Participatiewet. Werkgevers en werknemers hebben met het kabinet afgesproken om voor 2026 minstens 125 duizend extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de banenafspraak. Alle werkgevers kunnen bijdragen om de 125 duizend banen te halen. Als dat niet lukt, treedt de quotumregeling in werking. Deze regeling geldt alleen voor bedrijven met 25 of meer werknemers. Meer informatie over de Participatiewet, de banenafspraak en de mogelijke gevolgen voor jouw organisatie lees je in de veelgestelde vragen

randstad participatie

Wij geloven dat de participatie van arbeidsbeperkten altijd begint bij werk. Vanuit werk maken wij de beste match tussen werkgever en werknemer. Hierbij staan de mogelijkheden centraal en niet de beperkingen.

Je kan ons inschakelen voor de volgende diensten:

  • participatieonderzoek: wij onderzoeken op strategisch, tactisch en operationeel niveau in hoeverre jouw organisatie klaar is om met mensen met een arbeidsbeperking te werken. Waar liggen kansen voor inzet van de doelgroep en wat zijn de valkuilen?
  • werkplekanalyse: wij analyseren welke werkplekken en functies binnen jouw bedrijf geschikt zijn voor werknemers met een arbeidsbeperking. Ook maken wij inzichtelijk welke doelgroepen passen bij de geïdentificeerde werkplekken.
  • werving en selectie: via onze gespecialiseerde adviseurs vervullen wij de intermediair-rol tussen landelijke en lokale uitkeringsinstanties, andere (online) wervingskanalen en jij als werkgever. Wij werken continu aan het uitbreiden van onze landelijke pool van beschikbare medewerkers
  • introductie en begeleiding: wij adviseren en begeleiden zowel jouw medewerkers met een arbeidsbeperking  als jouw zittende medewerkers en management bij participatie op de werkvloer door onze gecertificeerde jobcoaches
  • juridisch werkgeverschap: wij bieden de mogelijkheid tot detachering van jouw nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking. Je wordt hierbij volledig ontzorgd doordat wij beschikbare werkgeversregelingen verrekenen in het tarief en de bijkomende administratieve afhandeling overnemen.