over Randstad Participatie

mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen

Wilt u werknemers met een arbeidsbeperking een kans geven en hen binnen uw bedrijf laten werken? Of heeft u vragen over de Participatiewet en de uitvoering daarvan? Als hr-expert helpen wij u graag met het opbouwen van een maatschappelijk verantwoord personeelsbestand.

participatiewet en Wet banenafspraak

De overheid wil werkgevers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Sinds 1 januari 2015 is de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling, de Participatiewet. Werkgevers en werknemers hebben met het kabinet afgesproken om voor 2026 minstens 125 duizend extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is de banenafspraak. Alle werkgevers kunnen bijdragen om de 125 duizend banen te halen. Als dat niet lukt, treedt de quotumregeling in werking. Deze regeling geldt alleen voor bedrijven met 25 of meer werknemers. Meer informatie over de Participatiewet, de banenafspraak en de mogelijke gevolgen voor uw organisatie leest u in de  veelgestelde vragen

waar kan Randstad Participatie u bij helpen?

Wij geloven dat de participatie van arbeidsbeperkten altijd begint bij werk. Vanuit werk maken wij de beste match tussen werkgever en werknemer. Hierbij staan de mogelijkheden centraal en niet de beperkingen.

U kunt ons inschakelen voor de volgende diensten:

  • participatieonderzoek: wij onderzoeken op strategisch, tactisch en operationeel niveau in hoeverre uw organisatie klaar is om met mensen met een arbeidsbeperking te werken. Waar liggen kansen voor inzet van de doelgroep en wat zijn de valkuilen?
  • werkplekanalyse: wij analyseren welke werkplekken en functies binnen uw bedrijf geschikt zijn voor werknemers met een arbeidsbeperking. Ook maken wij inzichtelijk welke doelgroepen passen bij de geïdentificeerde werkplekken.
  • werving en selectie: via onze gespecialiseerde adviseurs vervullen wij de intermediair-rol tussen landelijke en lokale uitkeringsinstanties, andere (online) wervingskanalen en u als werkgever. Wij werken continu aan het uitbreiden van onze landelijke pool van beschikbare medewerkers
  • introductie en begeleiding: wij adviseren en begeleiden zowel uw medewerkers met een arbeidsbeperking  als uw zittende medewerkers en management bij participatie op de werkvloer door onze gecertificeerde jobcoaches
  • juridisch werkgeverschap: wij bieden de mogelijkheid tot detachering van uw nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking. U wordt hierbij volledig ontzorgd doordat wij beschikbare werkgeversregelingen verrekenen in het tarief en de bijkomende administratieve afhandeling overnemen.

meer weten over Randstad Participatie?

Wilt u weten of uw bedrijf verplicht is om arbeidsbeperkten aan te nemen? En hoe u dat het beste kunt organiseren? Neem contact met ons op via T: 020 519 81 50 of stuur ons een e-mail.

onze visie: werk voor iedereen

Wij geloven dat werk mensen gelukkig maakt. Werk betekent voor mensen niet alleen een inkomen, maar zorgt ook voor sociale betrokkenheid en eigenwaarde. Daarom willen wij er aan bijdragen dat mensen met een arbeidsbeperking de kans krijgen om hun arbeidsvermogen te benutten. Op deze manier kunnen zij zich zelf ontwikkelen, productief zijn en op die manier meewerken aan een duurzame arbeidsmarkt.

Randstad en MVO

MVO is een belangrijk thema binnen Randstad. Wij nemen bewust en vol overtuiging verantwoordelijkheid voor de wereld van nu en morgen. Duurzaamheid en MVO zijn onderdeel van ons kernproces.