Rotterdam is vooral een productie- en distributiestad. De grootste werkgever van Rotterdam is de haven. Daar werken meer dan 90 duizend mensen die zo’n 400 miljoen ton goederen verwerken en vervoeren. Van de totale beroepsbevolking in de Regio Rijnmond werkt 19 procent in de haven. Wanneer deze bedrijven genoodzaakt zijn om te reorganiseren maken zij meestal gebruik van outplacement. Daarmee ondersteunen werkgevers hun medewerkers om samen met een hr-professional een nieuwe baan te vinden.

Randstad biedt professionele outplacementtrajecten. Wilt u meer weten? Neem contact op met een adviseur van Randstad HR Solutions: T 0800 94 33 766.