De focus van onze outplacementtrajecten ligt op het vinden van nieuw werk. Onze adviseurs gaan doelgericht te werk, geven praktische handvatten en hebben oog voor de persoonlijke kwaliteiten van uw medewerker.

Ons uitgebreide nationale netwerk, onze zeer ervaren adviseurs en de professionele methoden en instrumenten die wij inzetten, maken het mogelijk om voor elk bedrijf – van multinational tot mkb – een effectief programma samen te stellen. Ons outplacementbureau heeft alle mogelijkheden om de kansen van uw medewerkers op de arbeidsmarkt maximaal te benutten.

Een outplacementtraject bij Randstad bestaat uit een mix van individuele coaching, loopbaan- en sollicitatietrainingen en jobhunting. Jobhunting houdt in dat professionele recruiters dagelijks zoeken naar passende vacatures voor de kandidaten. De precieze inhoud van het traject is voor iedereen anders. Op basis van de behoefte van de medewerker wordt een programma op maat samengesteld. Daarbij zetten wij één of meer van de volgende vier onderdelen in:

individuele coaching

Uw medewerker krijgt een vaste adviseur waarmee hij zijn wensen en mogelijkheden bespreekt. Zij houden het gehele traject contact met elkaar; in één op één gesprekken, telefonisch en per mail. De adviseur legt contacten met potentiele werkgevers zodat uw medewerker snel de verbinding legt met de arbeidsmarkt. De focus ligt op het maken van een succesvolle match, want hoe sneller het outplacementtraject is afgerond, hoe beter.

zelfonderzoek: competenties en wensen

Ontslag en outplacement hebben vaak veel impact op de medewerker. In onze trainingen en workshops inspireren we de kandidaat om weer gemotiveerd de arbeidsmarkt te betreden. Daarnaast krijgt de kandidaat met behulp van testen en vragenlijsten – onder andere via de site WerkInzicht – en individuele gesprekken met zijn adviseur een helder beeld van zijn kwaliteiten, wensen en mogelijkheden.

arbeidsmarkt betreden: oriëntatie en jobsearch

Voor elke kandidaat wordt een persoonlijke arbeidsmarktscan uitgevoerd, waarmee nauwkeurig de kansen van de kandidaat op de arbeidsmarkt worden gemeten. In het Jobcenter van Randstad zoeken recruiters naar matches tussen kandidaten en werkgevers. Daarnaast zoekt de adviseur ook actief naar passende vacatures vanuit zijn eigen (regionale) netwerk. Uw medewerker krijgt elke week meerdere vacatures toegestuurd waarop hij of zij kan reageren.

sollicitatievaardigheden

Ons outplacementbureau verzorgt groepstrainingen en individuele gesprekken waar kandidaten gecoacht worden om zich uitstekend te presenteren bij sollicitaties; van het cv en de motivatiebrief tot het sollicitatiegesprek.  

wat kunt u als werkgever verwachten?

U wilt tijdens het begeleidingsprogramma natuurlijk snel resultaat zien, en daarvan op de hoogte gehouden worden. Een persoonlijk actieplan beschrijft het programma dat de medewerker volgt. Wij informeren u over het traject via een afgeschermde website, waar u vanaf dag één de vorderingen kunt bekijken. U kunt ook altijd persoonlijk overleggen met de adviseur van het outplacementbureau.

meer weten?

Wilt u meer weten over de outplacementtrajecten die we aanbieden? Neem contact op met één van onze adviseurs van Randstad HR Solutions: T 0800 94 33 766.