Veranderingen in de maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. Een flexibele organisatie blijft hierop inspelen en is gebaat bij duurzaam inzetbare medewerkers die meebewegen. Deze zijn vakkundig, gemotiveerd, vitaal en productief, nu en in de toekomst.

Ontbreekt één van deze eigenschappen en wordt te weinig aandacht besteed aan (loop)baanfit, ontwikkeling en vitaliteit, dan komt niet alleen de inzetbaarheid van je medewerker in het geding, maar ook de toegevoegde waarde voor je organisatie en/of de arbeidsmarkt. Een effectief coachingstraject van Randstad HR Solutions kan hierin ondersteunen en maakt je medewerker bewust en beter in staat mee te bewegen.

De coaches van Randstad HR Solutions zijn ervaren en senior adviseurs. Je medewerkers ervaren in het coachingstraject van randstad dat effectieve interactie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid leidt tot bewustwording en daarmee tot het behalen van persoonlijke doelen en organisatiedoelen. Afhankelijk van de specifieke vraag zetten we verschillende methodieken en online vragenlijsten in, onder andere gericht op houding en gedrag, leiderschap, communicatie en motivatie.

doel 

Bij coaching gaat het in onze visie om het positief beïnvloeden van mensen in twee richtingen:

 • aanboren van potentiële kwaliteiten, gericht op prestatieverbetering
 • ontwikkelen van het zelfsturend vermogen en het vermogen zich aan te passen aan veranderende omstandigheden 

resultaat

Coaching levert winst en meetbaar resultaat op:

 • voor de medewerker: persoonlijke bewustwording en groei verbeteren de kwaliteit van werk en leven
 • voor de organisatie: coaching leidt tot betere prestaties en productiviteit

uitgangspunten

Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

 • coaching is vrijwillig, maar niet vrijblijvend
 • coaching vergroot het bewustzijn en is gebaseerd op vertrouwen
 • coaching is resultaatgericht; aan elk coachingstraject verbinden we een doelstelling
 • de focus is positief en toekomstgericht
 • coaching is werk gerelateerd en praktijkgericht
 • alle betrokken partijen (opdrachtgever, gecoachte en coach) zijn autonoom
 • hebben een eigen verantwoordelijkheid 

meer weten over coaching

neem dan contact op met ons via 0800 943 3766.