*scroll down for the english version*

Laatste update geplaatst 24 december 2021

Na het analyseren van meldingen over een mogelijk defect aan de draadloze oordopjes hebben we met de leverancier besloten om nader technisch onderzoek te laten uitvoeren. 
Daarom vragen we je om nog even geduld te hebben en de draadloze oordopjes niet te gebruiken en niet op te laden maar wel te bewaren. We doen er alles aan om zo snel mogelijk het onderzoek af te ronden. En we laten zo snel mogelijk weten wat de uitkomst daarvan is en wat dat betekent voor jou.

 

Laatste update geplaatst 22 december 2021

Je hebt van Randstad Nederland oplaadbare draadloze oordopjes ontvangen als eindejaarsgeschenk. Helaas hebben we signalen ontvangen over een technisch defect aan deze draadloze oordopjes. We raden je af deze nu te gebruiken en op te laden. We vinden dit heel vervelend voor jou en begrijpen het dat je, net als wij, hiervan baalt. Wij werken heel hard aan een passende oplossing en natuurlijk willen we je het nieuwe jaar zo snel mogelijk met een nieuw cadeau verrassen. Omdat je het verdient! Wij waarderen jouw inzet namelijk enorm!

Op deze pagina vind je de laatste updates. Dat betekent voor nu alle informatie over de veiligheidswaarschuwing. Binnenkort delen we hier ook informatie over hoe je de oordopjes terug kunt sturen en natuurlijk ook alles over je nieuwe cadeau!

veiligheidswaarschuwing

Bij het opladen kan het voorkomen dat het oplaadkabeltje oververhit raakt. Dat kan in potentie tot onveilige situaties leiden. Daarom raden we je uit voorzorg aan om deze draadloze oordopjes niet te gebruiken en ook niet op te laden. 

jouw veiligheid gaat boven alles

Het eindejaarsgeschenk ontvang je omdat we enorm blij en trots zijn dat jij dit jaar jouw talent aan ons hebt toevertrouwd. Samen maken we het verschil bij onze klanten. We willen voorkomen dat een welgemeend gebaar van waardering op wat voor manier dan ook tot onveilige situaties leidt. Want veiligheid staat voorop in alles wat wij doen. 

We zijn in gesprek met de leverancier van de draadloze oordopjes. Deze organisatie, waar wij al vele jaren naar tevredenheid mee samenwerken, betreurt dit ook ten zeerste. Zij stellen strenge kwaliteitseisen aan hun producten. Alle keurmerken en certificaten zijn aanwezig waarmee de veiligheid gewaarborgd hoort te zijn. Toch willen we met het oog op jouw veiligheid het zekere voor het onzekere nemen. Vandaar deze oproep om de draadloze oordopjes niet te gebruiken. 
 

Last update posted December 24, 2021

After analyzing the incoming messages concerning the possible defect on the wireless earbuds, we decided to perform a technical research together with the supplier.

This is why we ask for your patience and to not use or charge the earbuds but to keep them in a safe place until further information follows.
 

Last update posted December 22, 2021

important information regarding your christmas present

You have received rechargeable wireless earbuds from Randstad Nederland as a year-end gift. Unfortunately, we have received information about a technical defect on these wireless earbuds. Therefore we cannot guarantee its safety and strongly recommend not to use or charge them and do not recommend using or charging them. We feel this might be annoying for you and understand if you are disappointed. We share your disappointment. Right now we are working full force on a suitable solution and a new gift with which we want to surprise you as soon as possible in the new year. Because you deserve it! We really appreciate your efforts!

You will find the latest updates on this page. That includes all information about the safety alert for now. And very soon we will also share the information about how to return the earplugs and of course your new gift!

safety warning

When charging, the charging cable may overheat. This can potentially lead to unsafe situations. We therefore recommend that you do not use or charge these wireless earbuds as a precaution.

your safety comes first

You receive the end-of-year gift because we are extremely happy and proud that you entrusted your talent to us this year. Together we make a difference for our customers. We want to prevent that a sincere gesture of appreciation leads to unsafe situations in any way whatsoever. Because safety is paramount in everything we do.

We are in talks with the supplier of the wireless earbuds. This organisation, with which we have been working satisfactorily for many years, also deeply regrets this. They apply strict quality requirements to their products. All quality marks and certificates are present with which safety should be guaranteed. However, with a view to your safety, we want to err on the side of caution. Hence our call not to use the wireless earbuds.