Bedrijven zijn vaker op zoek naar de juiste verhouding tussen vast en flexibel personeel, tussen zelf aannemen en tijdelijk inlenen. Met de juiste mix is het mogelijk om mee te ademen met de economische ontwikkelingen. Na het bepalen van jouw personeelsbehoefte bekijk je welke contractvorm het beste bij de situatie past. Wij hebben de belangrijkste feiten over vast, flex of detacheren voor je op een rijtje gezet.

vast

Er is sprake van een vast contract ofwel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als jij en je werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet afspreken voor welke periode je die afsluit. Deze overeenkomst loopt door zolang geen van de partijen haar beëindigt. 

flex

Steeds meer mensen in Nederland hebben een flexibele arbeidsrelatie. Er zijn veel verschillende ‘smaken’. Behalve flexwerkers (uitzendkrachten en gedetacheerden) hebben ook oproepkrachten, payrollers, vakantiewerkers,zzp’ers en freelancers een flexibele arbeidsrelatie. Het is belangrijk dat je weet dat ook flexibiliteit (wettelijke) grenzen heeft. Dat is (onder meer) het gevolg van de invoering van de WWZ per 1 januari 2015. 

detacheren

Bij detachering is sprake van die vormen van uitzending waarbij de arbeidsovereenkomst tussen het bureau en de flexwerker niet automatisch eindigt als de inlener de opdracht beëindigt. De flexwerker (gedetacheerde) is meestal voor bepaalde tijd in dienst van het uitzend- of detacheringsbureau. Detachering kan een oplossing zijn als je personeel flexibel wilt kunnen inzetten.

zzp’ers en freelancers

Er zijn ruim een miljoen zzp’ers en freelancers in Nederland. Ze verlenen zelfstandig diensten aan verschillende opdrachtgevers en werken in diverse branches, zoals de bouw, de zakelijke dienstverlening, de detailhandel, het onderwijs, de gezondheidszorg en de cultuursector. Voor jou als opdrachtgever is het van belang dat er geen twijfel is over de zelfstandigheid van de zzp’er die je hebt aangetrokken. Als de Belastingdienst vindt dat er sprake is van een dienstbetrekking in de zin van de fiscale en sociale verzekeringswetgeving, moet je namelijk  (alsnog) loonheffingen betalen. Bekijk meer info over de Wet DBA.

oproepkrachten

Voor werkgevers die alleen in bepaalde periodes extra personeel nodig hebben, is oproeparbeid een goede optie. Een oproepcontract is een arbeidsovereenkomst waarbij wordt afgesproken dat de werknemer op afroep beschikbaar is om werk te verrichten. Er wordt doorgaans onderscheid gemaakt in drie soorten arbeidsovereenkomsten voor oproepkrachten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-max contract. 

payrolling

Steeds meer organisaties hebben behoefte aan flexibele oplossingen voor personeelsinzet. Payrolling kan een oplossing zijn. Opdrachtgevers zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers. Contractbeheer en verloning van de medewerkers gebeuren echter door de payrollonderneming.

vakantiewerkers

Vakantiewerkers zijn scholieren en studenten die in aansluiting op het volgen van onderwijs in de zomervakantie tijdelijk werk verrichten. Vaak gaat het bij vakantiewerkers om minderjarigen. 

meer informatie

Meer weten over de verschillende contractvormen? Ga direct naar de online Werkpocket.