Natuurlijk wil je een werkgever zijn die zijn werknemers kan boeien en binden. Een plan voor hun persoonlijke ontwikkeling biedt je werknemers een blauwdruk voor hun groei, en is een stimulans om de middelen waarover ze beschikken beter in te zetten. Een POP helpt je personeel bij het stellen van professionele doelen en het plannen van hun volgende carrièrestap. En als het goed is, helpt het je aan tevreden werknemers die hun loopbaan graag voortzetten bij je organisatie. We geven je tips om te zorgen dat het plan zijn vruchten afwerpt.

1. heb oog voor de sterke kanten van je werknemer

Veel ontwikkelingsplannen focussen op zwakke plekken en verbetergebieden. Maar het is verstandig om ook ruime aandacht te geven aan de sterke punten en eerdere prestaties van je werknemers. Dit motiveert je personeel en verbetert de productiviteit. Maar liefst 77% van de werknemers geeft aan dat ze harder zouden werken als hun leidinggevenden hun inspanningen beter zouden onderkennen en waarderen.

2. overleg met je werknemers

Een goed ontwikkelingsplan is tweerichtingsverkeer. Vraag je werknemers naar hun input zodat je een beter beeld krijgt van hun carrièredoelen en motivatie. Vraag ze bijvoorbeeld wat ze over vijf jaar bereikt willen hebben.

Je werknemers vragen naar hun mening - en hun antwoord laten meewegen - leidt tot meer tevredenheid bij medewerkers. Een stijging van de medewerkerstevredenheidscore met 30% bij organisaties waar wederzijdse erkenning en feedback deel uitmaken van de bedrijfscultuur. Dat is een belangrijke bijdrage aan een positieve employee experience.

3. maak het niet ingewikkeld

Omslachtige en veelomvattende plannen brengen je werknemers alleen maar in verwarring. Houd het simpel en overzichtelijk. Kies voor een of twee ontwikkelgebieden omdat het hebben van te veel doelen de vooruitgang kan belemmeren. Een kleiner aantal doelstellingen vergroot de slagingskansen van je werknemers en maakt het gemakkelijker voor ze om bij te sturen voordat het volgende beoordelingsmoment er aankomt.

Die overzichtelijkheid mag ook terugkomen in de weergave van het plan. Een A4’tje is genoeg om je boodschap over te brengen. Houd aandachtspunten kort, maak lijstjes met bullets en gebruik een verduidelijkende afbeelding voor een betere leesbaarheid en snel begrip.

4. leg de afspraken vast

Vastleggen van de afspraken maakt een POP concreet, de voortgang meetbaar en de evaluatie en bijsturing gemakkelijker. Dat kan bijvoorbeeld volgens het SMART-principe:

  • specifiek: hoe duidelijker de doelen omschreven zijn, hoe beter
  • meetbaar: spreek af hoe je samen meet welke stappen de werknemer zet
  • acceptabel: zowel jij als jouw werknemer moeten achter het plan staan en dat uitspreken
  • realistisch: formuleer doelstellingen die binnen een afgesproken periode te halen zijn
  • tijdgebonden: spreek een deadline af en maak een planning voor evaluatiemomenten

Maak van het POP een actueel en boeiend plan, dat jouw werknemers blijft uitdagen. Want dit draagt bij aan hun motivatie, werkplezier, tevredenheid en duurzame inzetbaarheid. Meer weten over de persoonlijke groei en ontwikkeling van je werknemers? Vind het in de online Werkpocket