Bent u een moderne baas, die luistert, coacht en ondersteunt? Of vindt u dat maar soft gedoe en heeft uw bedrijf meer weg van een leger met u als generaal? Dan is het misschien de hoogste tijd om te ‘ontbazen’, want soft skills op het gebied van leidinggeven leveren harde resultaten op.

Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In uw bedrijf hebben de meeste mensen, of ze nu manager of medewerker zijn, de kwaliteiten van anderen nodig om samen resultaat te leveren. Samenwerken dus. Toch lijkt leidinggeven nog vaak op ‘de baas spelen’. Dat is niet zo gek, want vroeger ging dat zo en oude gewoontes zijn hardnekkig. Maar het is wel contraproductief. 

verantwoordelijkheid geven

Moderne organisaties opereren in dynamische en complexe samenwerkingsverbanden en omstandigheden. Er is steeds minder werk dat je ‘op de automaat’ kunt doen. Dat vraagt om autonome en goed opgeleide medewerkers die zoveel mogelijk zelfstandig reageren en ingewikkelde zaken kunnen oplossen. Gelukkig nemen veel medewerkers ook graag meer eigen verantwoordelijkheid. Ze zijn zelfbewuster en beter opgeleid dan vroeger. Maar speelt u daarop in? Of vertelt u uw medewerkers liever precies hoe ze alles moeten doen?

sturen op resultaat

Hier geldt: goed voorbeeld doet goed volgen. Uw eigen gedrag als leidinggevende of directeur bepaalt of uw managers en medewerkers de ruimte krijgen – en anderen ook de ruimte geven – om resultaat te boeken. Dat draait vooral om vertrouwen. Natuurlijk stelt u in overleg de doelen vast. Maar geef daarna iedereen zoveel mogelijk vrijheid om het werk met succes uit te voeren. Dan stuurt u op het resultaat dat u wilt bereiken. 

krachtige motivatie

Bedrijven die meer vrijheid én meer verantwoordelijkheid geven, motiveren hun medewerkers sterk. Als uw medewerkers weten en onderschrijven wat u wilt bereiken en voelen dat ze het vertrouwen krijgen, komt er veel energie en creativiteit los. Ondernemers die zo werken, krijgen er veel voor terug: niet alleen een grotere binding en betrokkenheid, minder verzuim en ongewenst verloop maar ook verbeteringen in kwaliteit en productiviteit.

geen blauwdruk

Natuurlijk hangt de mate waarin u medewerkers vrijlaat onder andere af van die medewerker zelf. Sommige mensen hebben meer structuur nodig dan anderen. Een beginner vraagt meer begeleiding dan een oude rot. En veel hangt ook af van het project of de situatie. Grote tijdsdruk of een hoog afbreukrisico vragen soms om een ‘hands on’-benadering. Er is geen blauwdruk die altijd en voor iedereen geldt. Het gaat om de uitgangspunten.

‘Unboss’

De Deen Lars Kolind nam als CEO al ruim 25 jaar geleden afscheid van het traditionele top-down management. Dat leverde veel succes op. Hij adviseert ondernemers dat ze moeten ‘ontbazen’. In zijn recente boek Unboss beschrijft hij de belangrijkste uitgangspunten. We pikken er vijf uit die direct met leidinggeven te maken hebben:

  1. concentreer je meer op het doel dan op de winst
  2. hef de oude hiërarchie op en moedig iedereen aan om samen te werken
  3. zet jezelf als baas op afstand en laat werknemers het initiatief nemen
  4. tolereer fouten en praat daar open over
  5. versterk de dialoog in de hele organisatie, met gebruikmaking van sociale media

Ondernemers als Lars Kolind of bijvoorbeeld de Braziliaan Ricardo Semler hebben in de praktijk van hun eigen bedrijven laten zien wat dat ‘ontbazen’ oplevert. Hun aanpak is geschikt voor allerlei soorten bedrijven. In Nederland zien we ook voorbeelden, zoals in de thuiszorg, de industrie, de installatiesector, de financiële dienstverlening, de advocatuur en de voedselproductie. Dat doen die bedrijven allemaal op hun eigen manier. Wat ze bindt, is dat ze de talenten van hun medewerkers ruim baan geven.