de 27 ‘heetste’ banen van 2016

Infographic: hottest jobs 2016

21 januari 2016 - De arbeidsmarkt is continu in ontwikkeling. Steeds meer werk wordt geautomatiseerd en gerobotiseerd. Dit betekent aan de ene kant een bedreiging, maar aan de andere kant volop mogelijkheden en kansen. Met een langzaam groeiende economie, groeit ook de vraag: ‘Welke baan biedt mij de beste mogelijkheden de komende jaren?’ Heeft u een hot job?

waar liggen de kansen?

Om werkzoekenden en starters op weg te helpen op de arbeidsmarkt, geeft Randstad jaarlijks inzicht in de ‘hottest jobs’. Met deze 27 functies, verdeeld over 9 beroepsgroepen, maakt u de komende 3 jaar de meeste kans op een baan. Voor werkgevers betekent dit dat zij juist een tandje bij moeten zetten in de zoektocht naar kandidaten.

open de infographic

veel vraag, weinig aanbod

De lijst met de hottest jobs 2016 is samengesteld vanuit de analyse en combinatie van verschillende bronnen met betrekking tot arbeidsvraag en -aanbod. Specifiek is onderzoek gedaan naar beroepen met relatief veel vraag (vacatures), ten opzichte van het actieve aanbod. Het actieve aanbod is een combinatie van zowel werkenden als werkzoekenden. Een hottest job heeft relatief grote vraag ten opzichte van het aanbod. Daarnaast is gekeken naar de omvang en ontwikkeling in de vraag: “Hoeveel vacatures staan open en zien we een stijging in de vraag?” De verwachtingen van het Research- centrum Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) met betrekking tot de toekomstige baankansen zijn eveneens in het onderzoek meegenomen. De combinatie van deze bronnen levert per vakgebied een top-3.

zorg, logistiek en bouw

Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad Groep Nederland: “Het is interessant te kijken naar de nieuwkomers in deze lijst. Waar in de zorg veel vraag was naar verpleegkundigen en doktersassistenten, blijken dit jaar vooral optometristen en bedrijfsartsen populair. In de nieuwe categorie ‘Logistiek’ voeren transportplanners en vrachtwagenchauffeurs de lijst aan. Nu de huizenmarkt aantrekt, zien we ook een toenemende vraag naar hypotheekadviseurs. De ontwikkeling van de economie leidt tot investeringen en nieuwe vraag naar specifieke functies. De lijst geeft inzicht in veelgevraagde functies en helpt werkzoekenden bij het inschatten van vaardigheden die daar voor nodig zijn.”

Wilt u als werkgever graag weten hoe u deze mensen vindt en aan u bindt? Bekijk onze artikelen op het kenniscentrum