Nieuwe invalshoeken zien, out-of-the-box denken en innovatieve oplossingen verzinnen: creatieve medewerkers zijn onmisbaar voor de groei en ontwikkeling van jouw organisatie. Alle reden dus om die creativiteit volop de ruimte te geven en - nog beter - flink te prikkelen. 

creativiteit: een waardevolle competentie

De opkomst van kunstmatige intelligentie en robotisering op de werkvloer maakt creativiteit als vaardigheid steeds belangrijker. Het World Economic Forum voorspelde al in 2016 dat creativiteit in 2020 op de derde plaats zal staan in de top-10 van, door werkgevers, meest gewilde competenties - en in 2015 was dat nog de tiende plaats.

En heel actueel is de voorspelling van het World Economic Forum dat in 2025 52% van al het werk in handen zal zijn van programmeerbare machines. Nu is dat nog zo’n 29%. Het onderzoek, The Future of Jobs 2018, stelt dat het daarom de grootste uitdaging voor organisaties zal zijn dat werknemers zichzelf blijven ontwikkelen. Met name als het gaat om creativiteit, kritisch denken en overtuigen. Want hoeveel werk robots en algoritmen ook van mensen kunnen overnemen: creatieve oplossingen en vernieuwende ideeën blijven mensenwerk.

aangeboren of aangeleerd?

Het is een misvatting dat creativiteit een aangeboren kwaliteit is, die enkel en alleen te maken heeft met een beter ontwikkelde rechter hersenhelft. Iedereen kan creativiteit ‘leren’: het is een systematisch proces dat met concentratie, focus en de juiste stimulans de aannames en beperkende overtuigingen kan doorbreken die iemand - vaak onbewust - heeft opgedaan in zijn opvoeding en opleiding. En daar kan jij, als werkgever, veel aan bijdragen - en van profiteren.

3 tips om de creativiteit van jouw werknemers te stimuleren

Deze tips om jouw personeel te helpen bij het ontwikkelen van hun intrinsieke creativiteit zijn redelijk eenvoudig te realiseren en hebben meteen effect.

Deze tips zijn: 

  1. geef inspiratie ruimte
  2. maak tijd voor het uitwerken van ideeën
  3. neem creativiteit serieus

1. geef inspiratie ruimte

Creativiteit heeft - letterlijk en figuurlijk - ruimte nodig. Als werkgever kan je dat faciliteren door te zorgen voor een plek in jouw bedrijf waar mensen samen kunnen brainstormen, even in alle rust een idee kunnen uitbroeden of komen om zich te laten inspireren. Een ruimte met - bijvoorbeeld - lekkere hangbanken, groene planten, tijdschriften (en dan bedoelen we geen vakbladen natuurlijk) en inspirerende kunst en foto’s aan de muur. Nodig jouw werknemers vooral uit om mee te denken over de invulling en aankleding van de ruimte - hoe meer het hun ‘eigen plek’ is, hoe groter de kans dat ze die goed zullen gebruiken.

Bekijk hier 10 inspirerende werkplekken

2. maak tijd voor het uitwerken van ideeën

In een tijdperk waarin problemen steeds complexer worden, wordt het bedenken van creatieve oplossingen steeds belangrijker. Maar toch besteden we er niet heel veel tijd aan. Het blijft vaak bij een brainstorm tussen de dagelijkse drukke werkzaamheden door en we ruimen vervolgens nauwelijks tijd in om de geopperde ideeën uit te werken tot een echt plan. 

tips om van brainstorm tot plan te komen:

  • spreek van tevoren met elkaar af wat het onderwerp of gebied wordt waarvoor je nieuwe invalshoeken en oplossingen zoekt. Dat helpt focussen
  • inventariseer aan het begin van de sessie alle ideeën van alle deelnemers. Beoordeel ze nog niet - dat verstoort het creatieve proces
  • splits de ideeën in drie  categorieën: direct uitvoerbaar, uitvoerbaar maar met extra budget of verdere uitwerking en ooit uitvoerbaar/een droom
  • werk vanuit het meest extreme idee toe naar de beste (uit)werkbare oplossing op korte termijn. Geef iedereen de ruimte om kritische vragen te stellen over de uitvoerbaarheid en de aansluiting bij doelstellingen
  • geef de bedenker(s) van het idee de ruimte om een bepaalde tijd per week te werken aan de realisatie van de oplossing, en om collega’s te kiezen die daarbij willen/kunnen helpen.

3. neem creativiteit serieus

Om het creatieve denkvermogen van jouw werknemers werkelijk te prikkelen, is het noodzakelijk dat werkgevers en leidinggevenden serieus en respectvol omgaan met de inbreng van werknemers. 

Misschien krijg je jeuk van de gedachte aan de aloude ideeënbus. Maar het belonen van goede ideeën is nog altijd de beste prikkel voor medewerkers om hun bijdrage te leveren. Dat hoeft niet in geld, maar kan heel goed in andere - creatieve - vormen: een dagje pretpark met het hele gezin, een jaarabonnement op een favoriet tijdschrift of een weekendje weg. Of organiseer elk (half) jaar een innovatiedag in jouw bedrijf: een moment waarop jouw medewerkers hun beste ideeën mogen laten zien en je inspirators van buiten jouw bedrijf uitnodigt.

zelf aan de slag met jouw employer brand

Wil je een aantrekkelijke werkgever voor talent zijn? Download dan nu de employer brand paper. In deze paper vind je handige tips om jouw werkgeversmerk verder te ontwikkelen. praktijkcases en de belangrijkste onderzoeksresultaten van het Randstad Employer Brand Research.